۳۱ فرو ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۴۸

قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی سال ۹۴

به گزارش عیارآنلاین، به نقل روزنامه رسمی کشور هیات وزیران در جلسه ۵/۱/۹۴ به پیشنهاد شماره ۲۰٫۳۶۵۷۲ مورخ ۱۳۹۳٫۱۲٫۹ وزارت جهاد کشاوری و به استناد ماده واحده قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی – مصوب ۱۳۶۸ – تصویب کرد: ۱ – قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی (زراعی) برای سال ۱۳۹۴ – ۱۳۹۳ به شرح جدول پیوست که […]

به گزارش عیارآنلاین، به نقل روزنامه رسمی کشور هیات وزیران در جلسه ۵/۱/۹۴ به پیشنهاد شماره ۲۰٫۳۶۵۷۲ مورخ ۱۳۹۳٫۱۲٫۹ وزارت جهاد کشاوری و به استناد ماده واحده قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی – مصوب ۱۳۶۸ – تصویب کرد:

۱ – قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی (زراعی) برای سال ۱۳۹۴ – ۱۳۹۳ به شرح جدول پیوست که به مهر دفتر هیات دولت تایید شده است، تعیین می‌شود.

۲ – علاوه بر ارقام مندرج در جدول پیوست، به تولید‌کنندگان گندم، جو و اقلام علوفه‌ای و اساسی جایزه تولید اختصاص می‌یابد.

۳ – به ازای هر درصد شکستگی بیش از ده درصد برای برنج‌های ندا و نعمت، آذر و صالح مبلغ هفتاد و نه ریال و برای برنج‌های سپید رود، فجر، خزر، شیرودی و گوهر مبلغ نود و دو ریال از نرخ‌های مصوب کسر و به میزان شکستگی کمتر از ده درصد برای برنج‌های ندا و نعمت، آذر و صالح مبلغ یکصد و شانزده ریال و برای برنج‌های فجر، خزر، شیرودی و گوهر مبلغ یکصد و بیست و سه ریال به نرخ‌های مصوب اضافه می‌شود. حداکثر شکستگی قابل قبول پانزده درصد و حداقل شکستگی قابل قبول پانزده درصد و حداقل شکستگی قابل قبول برای پرداخت جایزه هفت و نیم درصد است.

۴ – سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی و رعایت قوانین و مقررات مربوط، در مورد سازمان‌های مسئول خرید، محدوده زمانی خرید، تامین کننده تنخواه، چگونگی ضمانت و بازپرداخت اعتبارات مورد نیاز، تعیین هزینه‌های تبعی و محل تأمین زیان احتمالی خرید موضوع این تصویب‌نامه، تصمیمات لازم را اتخاذ و بر نحوه اجرای آنها نظارت می‌نماید.

۵ – میزان آفت سن گندم و جدول قیمت دانه‌های روغنی بر حسب افت و رطوبت با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی تعیین می‌شود.

۶ – در قبال تحویل هر تن چغندرقند بیست کیلوگرم تفاله خشک به نرخ هر کیلوگرم بیست ریال و دو کیلوگرم قند به نرخ هر کیلوگرم پانصد ریال به عنوان جایزه تحویل می‌شود.

۷ – جدول خرید تضمینی گندم و گندم دوروم برحسب مفید و غیر مفید سال زراعی ۱۳۹۴ – ۱۳۹۳ براساس محاسبه و پیشنهاد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان و تفاهم وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ می‌شود.

۸ – این تصویب‌نامه جایگزین تصویب‌نامه شماره

۷۶۷۸۴ . ت ۱۰۰۸ ه مورخ ۱۳۹۳٫۷٫۷ منی‌شود.

قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی (زراعی) در سال (۱۳۹۴ – ۱۳۹۳)

ردیف نام محصول قیمت (ریال) توضیحات
۱ گندم ۱۱۵۰۰ با ۴% افت مفید و ۲% غیر مفید
۲ گندم دوروم ۱۱٫۸۰۰ با ۴% افت مفید و ۲% غیرمفید
۳ جو ۹۲۰۰ با مشخصات و شرایط خرید سال زراعی قبل
۴ ذرت دانه ای ۹۶۰۰ با مشخصات و شرایط خرید سال زراعی قبل
۵ چغندر قند بهاره* ۲۷۰۰ با عیار ۶%
۶ پنبه وش ۲۵۵۰۰ وش (۲) مفید مرغوب، بدون آفت‌زدگی و عیاری از مواد خارجی (خاک، خاشاک، شاخ و برگ)
۷ دانه سویا ۱۹۷۰۰ با ۲% افت مفید و ۲% غیر مفید
۸ افتابگردان ۲۱۵۰۰ با ۲% افت مفید
۹ کلزا ۲۲۰۰ با ۲% افت مفید
۱۰ گلرنگ دانه روغنی ۲۱۵۰۰ با ۲% افت مفید و ۹% غیر مفید
۱۱ عدس ۲۳۰۰۰ سالم، درجه یک، پاک و بدون هر گونه مواد خارجی در کیسه‌های (۵۰) کیلو گرمی
۱۲ نخود ۲۲۲۰۰ سالم، درجه یک، پاک و بدون هرگونه مواد خارجی در کیسه‌های (۵۰) کیلو گرمی
۱۳ لوبیا چیتی ۲۱۰۰۰ سالم، درجه یک، پاک و بدون هرگونه مواد خارجی در کیسه‌های (۵۰) کیلوگرمی
۱۴ لوبیا سفید ۲۱۰۰۰ سالم، درجه یک، پاک و بدون هر گونه مواد خارجی در کیسه‌های (۵۰) کیلوگرمی
۱۵ لوبیا قرمز ۲۱۰۰۰ سالم، درجه یک، پاک و بدون هر گونه مواد خارجی در کیسه‌های (۵۰) کیلوگرمی
۱۶ برنج خزر، شیرودی، فجر، گوهر و کشوری ۳۲۰۰۰ بر مبنای ۱۰%‌ شکستگی عرف
۱۷ برنح سپیدرود، دانیال، عنبر، نجفی، سازندگی و کامفیروز ۲۸۵۰۰ بر مبنای ۱۰% شکستگی عرف
۱۸ برنج ندا، نعمت و کوهسار ۲۵۰۰۰ بر مبنای ۱۰% شکستی  (عرف محلی)
۱۹ سیب‌زمینی پیازه ۳۶۰۰ مرغوب، سالم بدون آفت‌زدگی و مواد خارجی
۲۰ سیب‌زمینی بهاره و تابستانه ۳۶۰۰ مرغوب، سالم بدون آفت زدگی و مواد خارجی
۲۱ سیب‌زمینی طرح استمرار ۴۴۰۰ مرغوب، سالم، بدون آفت‌زدگی و مواد خارجی
۲۲ پیاز پائیزه ۲۴۰۰ مرغوب، سالم، بدون آفت زدگی و مواد خارجی
۲۳ پیاز بهاره و تابستانه ۲۴۰۰ مرغوب، سالم، بدون آفت‌زدگی و مواد خارجی
۲۴ پیاز طرح استمرار ۲۷۰۰ مرغوب، سالم، بدون آفت‌زدگی و مواد خارجی

– به ازای هر کیلو چغندرقند مبلغ (۳۵۵) ریال هزینه حمل اضافه شده است.

– کشت پاییزه چغندر قند (۱۵۰) ریال کمتر از قیمت تضمینی چغندر قند بهاره است.

– قیمت ارقام مختلف پنبه وش در چارچوب این تصوینامه توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین و اعلام می‌شود.

– قیمت ارقام مشابه برنج در چارچوب این تصوینامه توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین و اعلام میشود.