۱۶ آبا ۱۳۹۲ ساعت ۱۱:۳۲

سیاست‌هاى کلى اصل ۴۴ قانون اساسى

سیاستهاى کلى اصل ۴۴ قانون اساسى از سوی رهبر انقلاب اسلامی به سران قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد. ابلاغ این سیاست‌هاى استراتژیک و بسیار مهم بر اساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسى که تعیین سیاستهاى کلى نظام را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام در حیطه اختیارات و وظایف رهبر انقلاب قرار داده، صورت گرفته است.

به گزارش عیارآنلاین به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار آیت‌الله‌ سیدعلی خامنه‌ای، سیاستهاى کلى اصل ۴۴ قانون اساسى از سوی رهبر انقلاب اسلامی به سران قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد. ابلاغ این سیاست‌هاى استراتژیک و بسیار مهم بر اساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسى که تعیین سیاستهاى کلى نظام را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام در حیطه اختیارات و وظایف رهبر انقلاب قرار داده، صورت گرفته است.
اصل ۴۴ قانون اساسى که سیاستهاى کلى آن در ابلاغیه مشخص شده، نظام اقتصادى ایران را به سه بخش دولتى، تعاونى و خصوصى متکى مى‌سازد و حدود هر بخش را مشخص مى‌کند.
متن ابلاغیه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن‌الرحیم
سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند ۱ اصل ۱۱۰ ابلاغ می‌گردد. لازم است نکاتی را در این زمینه یادآور شوم:

۱ـ اجرای این سیاست‌ها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضاً تغییراتی در قوانین موجود است؛ لازم است دولت و مجلس محترم در این زمینه با یکدیگر همکاری نمایند.

۲ـ نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای این سیاست‌ها با اتخاذ تدابیر لازم و همکاری دستگاههای مسؤول و ارائه گزارشهای نظارتی هر سال در وقت معین مورد تأکید است.

۳ـ در مورد «سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیر دولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاههای دولتی» پس از دریافت گزارش‌ها و مستندات و نظریات مشورتی تفصیلی مجمع راجع به: رابطهٔ خصوصی‌سازی با هر یک از عوامل ذیل اصل ۴۴، نفش عوامل مختلف در ناکارآمدی بعضی از بنگاههای دولتی، آثار انتقال هر یک از فعالیتهای صدر اصل ۴۴ و بنگاههای مربوط به بخشهای غیر دولتی، میزان آمادگی بخشهای غیر دولتی و ضمانت‌ها و راههای اعمال حاکمیت دولت، اتخاذ تصمیم خواهد شد. ان‌شاءالله

سید علی خامنه‌ای
۱ خرداد ۱۳۸۴

بسم‌الله الرحمن‌الرحیم
سیاستهاى کلى اصل ۴۴ قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران

باتوجه به ذیل اصل ۴۴ قانون اساسى و مفاد اصل ۴۳ و به‌منظور:
– شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملى.
– گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به‌منظور تأمین عدالت اجتماعى.
– ارتقاء کارآیى بنگاههاى اقتصادى، و بهره‌ورى منابع مادى و انسانى و فناورى.
– افزایش رقابت‌پذیرى در اقتصاد ملى.
– افزایش سهم بخشهاى خصوصى و تعاونى در اقتصاد ملى.
– کاستن از بار مالى و مدیریتى دولت در تصدى فعالیتهاى اقتصادى.
– افزایش سطح عمومى اشتغال.
– تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه‌گذارى و بهبود درآمد خانوار‌ها.
مقرر مى‌گردد:

الف- سیاستهاى کلى توسعه بخشهاى غیردولتى و جلوگیرى از بزرگ‌شدن بخش دولتى:
۱- دولت حق فعالیت اقتصادى جدید خارج از موارد صدر اصل ۴۴ را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت (شامل تداوم فعالیتهاى قبلى و بهره‌بردارى از آن) را که مشمول عناوین صدر اصل ۴۴ نباشد، حداکثر تا پایان برنامه پنج‌ساله چهارم (سالیانه حداقل ۲۰% کاهش فعالیت) به بخشهاى تعاونى و خصوصى و عمومى غیردولتى واگذارکند.

با توجه به مسؤولیت نظام در حسن اداره کشور، تداوم و شروع فعالیت ضرورى خارج از عناوین صدر اصل ۴۴ توسط دولت، بنا به پیشنهاد هیأت وزیران و تصویب مجلس شوراى اسلامى براى مدت معین مجاز است.

اداره و تولید محصولات نظامى، انتظامى و اطلاعاتى نیروهاى مسلح و امنیتى که جنبه محرمانه دارد، مشمول این حکم نیست.

۲- سرمایه‌گذارى، مالکیت و مدیریت در زمینه‌هاى مذکور در صدر اصل ۴۴ قانون اساسى به شرح ذیل توسط بنگاه‌ها و نهادهاى عمومى غیردولتى و بخشهاى تعاونى و خصوصى مجاز است:
۲-۱- صنایع بزرگ، صنایع مادر (ازجمله صنایع بزرگ پایین‌دستى نفت و گاز) و معادن بزرگ (به‌استثناى نفت و گاز).
۲-۲- فعالیت بازرگانى خارجى در چارچوب سیاستهاى تجارى و ارزى کشور.
۲-۳- بانکدارى توسط بنگاه‌ها و نهادهاى عمومى غیردولتى و شرکتهاى تعاونى سهامى عام و شرکتهاى سهامى عام مشروط به تعیین سقف سهام هریک از سهامداران با تصویب قانون.
۲-۴- بیمه.
۲-۵- تأمین نیرو شامل تولید و واردات برق براى مصارف داخلى و صادرات.
۲-۶- کلیه امور پست و مخابرات به‌استثناى شبکه‌هاى مادر مخابراتى، امور واگذارى فرکانس و شبکه‌هاى اصلى تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستى.
۲-۷- راه و راه‌آهن.
۲-۸- هواپیمایى (حمل و نقل هوایى) و کشتیرانى (حمل‌ونقل دریایى).

سهم بهینه بخشهاى دولتى و غیردولتى در فعالیتهاى صدر اصل ۴۴، باتوجه به حفظ حاکمیت دولت و استقلال کشور و عدالت اجتماعى و رشد و توسعه اقتصادى، طبق قانون تعیین مى‌شود.

ب- سیاستهاى کلى بخش تعاونى:
۱- افزایش سهم بخش تعاونى در اقتصاد کشور به ۲۵% تا آخر برنامه پنج‌ساله پنجم.
۲- اقدام مؤثر دولت در ایجاد تعاونی‌ها براى بیکاران درجهت اشتغال مولد.
۳- حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونی‌ها ازطریق روشهایى ازجمله تخفیف مالیاتى، ارائه تسهیلات اعتبارى حمایتى به‌وسیله کلیه مؤسسات مالى کشور و پرهیز از هرگونه دریافت اضافى دولت از تعاونی‌ها نسبت به بخش خصوصى.
۴- رفع محدودیت از حضور تعاونی‌ها در تمامى عرصه‌هاى اقتصادى ازجمله بانکدارى و بیمه.
۵- تشکیل بانک توسعه تعاون با سرمایه دولت با هدف ارتقاء سهم بخش تعاونى در اقتصاد کشور.
۶- حمایت دولت از دستیابى تعاونی‌ها به بازار نهایى و اطلاع‌رسانى جامع و عادلانه به این بخش.
۷- اعمال نقش حاکمیتى دولت در قالب امور سیاستگذارى و نظارت بر اجراى قوانین موضوعه و پرهیز از مداخله در امور اجرایى و مدیریتى تعاونی‌ها.
۸- توسعه آموزشهاى فنى و حرفه‌اى و سایر حمایتهاى لازم به منظور افزایش کارآمدى و توانمندسازى تعاونی‌ها.
۹- انعطاف و تنوع در شیوه‌هاى افزایش سرمایه و توزیع سهام در بخش تعاونى و اتخاذ تدابیر لازم به نحوى که علاوه بر تعاونیهاى متعارف امکان تأسیس تعاونیهاى جدید در قالب شرکت سهامى عام با محدودیت مالکیت هر یک از سهامداران به سقف معینى که حدود آن را قانون تعیین‌مى کند، فراهم شود.
۱۰- حمایت دولت از تعاونی‌ها متناسب با تعداد اعضاء.
۱۱- تأسیس تعاونیهاى فراگیر ملى براى تحت پوشش قراردادن سه دهک اول جامعه به‌منظور فقرزدایى.

ج- سیاستهاى کلى توسعه بخشهاى غیردولتى ازطریق واگذارى فعالیت‌ها و بنگاههاى دولتى:
(سیاستهاى کلى این بند متعاقباً تعیین و ابلاغ خواهدشد.)

د – سیاستهاى کلى واگذارى:
۱- الزامات واگذارى:
۱-۱- توانمندسازى بخشهاى خصوصى و تعاونى بر ایفاى فعالیتهاى گسترده و اداره بنگاههاى اقتصادى بزرگ.
۱-۲- نظارت و پشتیبانى مراجع ذى‌ربط بعد از واگذارى براى تحقق اهداف واگذارى.
۱-۳- استفاده از روشهاى معتبر و سالم واگذارى با تأکید بر بورس، تقویت تشکیلات واگذارى، برقرارى جریان شفاف اطلاع‌رسانى، ایجاد فرصتهاى برابر براى همه، بهره‌گیرى از عرضه تدریجى سهام شرکتهاى بزرگ در بورس به‌منظور دستیابى به قیمت پایه سهام.
۱-۴- ذى‌نفع نبودن دست‌اندرکاران واگذارى و تصمیم‌گیرندگان دولتى در واگذاری‌ها.
۱-۵- رعایت سیاستهاى کلى بخش تعاونى در واگذاری‌ها.

۲- مصارف درآمدهاى حاصل از واگذارى:
وجوه حاصل از واگذارى سهام بنگاههاى دولتى به حساب خاصى نزد خزانه‌دارى کل کشور واریز و درقالب برنامه‌ها و بودجه‌هاى مصوب بهترتیب زیر مصرف مى‌شود:
۲-۱- ایجاد خوداتکایى براى خانواده‌هاى مستضعف و محروم و تقویت تأمین اجتماعى.
۲-۲- اختصاص ۳۰% از درآمدهاى حاصل از واگذارى به تعاونیهاى فراگیر ملى به منظور فقرزدایى.
۲-۳- ایجاد زیربناهاى اقتصادى با اولویت مناطق کمترتوسعه‌یافته.
۲-۴- اعطاى تسهیلات (وجوه اداره شده) براى تقویت تعاونی‌ها و نوسازى و بهسازى بنگاههاى اقتصادى غیردولتى با اولویت بنگاههاى واگذارشده و نیز براى سرمایه‌گذارى بخشهاى غیردولتى در توسعه مناطق کمتر توسعه‌یافته.
۲-۵- مشارکت شرکتهاى دولتى با بخشهاى غیردولتى تا سقف ۴۹% به‌منظور توسعه اقتصادى مناطق کمتر توسعه یافته.
۲-۶- تکمیل طرحهاى نیمه‌تمام شرکتهاى دولتى با رعایت بند الف این‌سیاست‌ها.

ه – سیاستهاى کلى اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار:
۱- تداوم اعمال حاکمیت عمومى دولت پس از ورود بخشهاى غیردولتى ازطریق سیاستگذارى و اجراى قوانین و مقررات و نظارت بویژه درمورد اعمال موازین شرعى و قانونى در بانکهاى غیردولتى.
۲- جلوگیرى از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملى.
۳- جلوگیرى از ایجاد انحصار، توسط بنگاههاى اقتصادى غیردولتى ازطریق تنظیم و تصویب قوانین و مقررات.