۱۶ آبا ۱۳۹۲ ساعت ۱۰:۵۷

سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ايران در افق ۱۴۰۴

با اتكال به قدرت لايزال الهی و در پرتو ايمان و عزم ملی و كوشش برنامه‌ريزی شده و مدبرانه‌ی جمعی و در مسير تحقق آرمان‌ها و اصول قانون اساسی‌، در چشم‌انداز بيست‌ساله، ايران كشوری است توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هويت اسلامی و انقلابی، الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بين‌الملل.

به گزارش عیارآنلاین به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار آیت‌الله‌ سیدعلی خامنه‌ای، متن كامل سند چشم‌انداز بيست ساله‌ی جمهوری اسلامی ايران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی؛ كه در تاريخ ۱۳ آبان ۱۳۸۲ توسط رهبر معظم انقلاب به سران قوای سه‌گانه ابلاغ شد:

با اتكال به قدرت لايزال الهی و در پرتو ايمان و عزم ملی و كوشش برنامه‌ريزی شده و مدبرانه‌ی جمعی و در مسير تحقق آرمان‌ها و اصول قانون اساسی‌، در چشم‌انداز بيست‌ساله، ايران كشوری است توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هويت اسلامی و انقلابی، الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بين‌الملل.

جامعه‌ی ايرانی در افق اين چشم‌انداز چنين ويژگی‌هايی خواهد داشت:

توسعه يافته، متناسب با مقتضيات فرهنگی، جغرافيايی و تاريخی خود، متكی بر اصول اخلاقی و ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی، با تأكيد بر مردم‌سالاری دينی، عدالت اجتماعی، آزادی‌های مشروع، حفظ كرامت و حقوق انسان‌ها و بهره‌مندی از امنيت اجتماعی و قضايی.

برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در توليد علم و فناوری، متكی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمايه‌ی اجتماعی در توليد ملی.

امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه‌جانبه و پيوستگی مردم و حكومت.

برخوردار از سلامت، رفاه، امنيت غذايی، تأمين اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزيع مناسب درآمد، نهاد مستحكم خانواده، به دور از فقر، تبعيض و بهره‌مند از محيط زيست مطلوب.

فعال، مسئوليت‌پذير، ايثارگر، مؤمن، رضايت‌مند، برخوردار از وجدان كاری، انضباط، روحيه‌ی تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شكوفايی ايران و مفتخر به ايرانی بودن.

دست يافته به جايگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه‌ی آسيای جنوب غربی (شامل آسيای ميانه، قفقاز، خاورميانه و كشورهای همسايه) با تأكيد بر جنبش نرم‌افزاری و توليد علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل.

الهام‌بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام با تحكيم الگوی مردم‌سالاری دينی، توسعه‌ی كارآمد، جامعه‌ی اخلاقی، نوانديشی و پويايی فكری و اجتماعی، تأثيرگذار بر همگرايی اسلامی و منطقه‌ای بر اساس تعاليم اسلامی و انديشه‌های امام خمينی(ره).

دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان بر اساس اصول عزت، حكمت و مصلحت.

ملاحظه: در تهيه، تدوين و تصويب برنامه‌های توسعه و بودجه‌های ساليانه، اين نكته مورد توجه قرار گيرد كه شاخص‌های كمی كلان آن‌ها از قبيل نرخ سرمايه‌گذاری، درآمد سرانه، توليد ناخالص ملی، نرخ اشتغال و تورم، كاهش فاصله‌ی درآمد ميان دهك‌های بالا و پايين جامعه، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و توانايی‌های دفاعی و امنيتی، بايد متناسب با سياست‌های توسعه و اهداف و الزامات چشم‌انداز، تنظيم و تعيين گردد و اين سياست‌ها و هدف‌ها به صورت كامل مراعات شود.