۶ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۲۰

زیرنظام تأمین فضا، تجهیزات و فناوری سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

در اجرای مفاد فصل هشتم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مبنی بر تصویب برنامه های زیرنظام های اصلی سند تحول در شورای عالی آموزش و پرورش، برنامه زیرنظام تأمین فضا، تجهیزات و فناوری تصویب و ابلاغ شد.

در اجرای مفاد فصل هشتم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مبنی بر تصویب برنامه های زیرنظام های اصلی سند تحول در شورای عالی آموزش و پرورش، برنامه زیرنظام تأمین فضا، تجهیزات و فناوری به شرح زیر تصویب و برای اجرا ابلاغ می شود:

(از اینجا می توانید فایل زیرنظام تأمین فضا، تجهیزات و فناوری سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را دریافت کنید.)

چشم انداز:

فضا ها و مراکز آموزشی و تربیتی در افق ۱۴۰۴، زمینه ساز تحقق اهداف و برنامه های نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی و تأمین کننده نیازهای فردی و جمعی دانش آموزان، متناسب با ساحت های شش گانه تربیت و الزامات برنامه درسی ملی، استانداردهای بین المللی، با هویت و ویژگی های معماری اسلامی ـ ایرانی، دارای ظرفیت بالا در تعاملات فرهنگی و اجتماعی محله، امکان دسترسی آسان به محیطی مقاوم، ایمن، با نشاط، دوست داشتنی، دوستدار محیط زیست، بهره مند از انرژی های پاک (تجدیدپذیر) و مجهز به تجهیزات و فناوری های نوین بومی برای یادگیری می باشند.

اهداف:

۱) ساخت، نوسازی، توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی براساس ضوابط و استانداردهای فنی و مهندسی، شرایط اقلیمی، اصول شهرسازی، هماهنگ با معیارها و ضوابط زیست محیطی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، مقاوم و ایمن در برابر حوادث طبیعی و غیرطبیعی با توجه به نیازها، رعایت شرایط سنی، جسمی و جنسیتی دانش آموزان، با تکیه بر فرهنگ معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی و متناسب با اقتضائات فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی و برنامه درسی ملی

۲ ) ساماندهی فضای کالبدی موجود برای استفاده بهینه از امکانات و منابع

۳) جذب مشارکت حداکثری سازمان ها و نهادهای دولتی و غیردولتی و کمک­های مردمی و هدایت آن در جهت طراحی، ساخت، مقاوم سازی و تجهیز و نگهداری فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی

۴) بازسازی، مقاوم سازی فضاهای فرسوده و ایمن سازی مدارس و ایجاد پایگاه های ایمن در شرایط بحران

۵) تأمین فضا، تجهیزات و فناوری استاندارد کلیه مراکز آموزشی، تربیتی و ورزشی براساس اولویت ها، ضوابط و معیارهای فنی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) با نگاه کاربردی به فناوری روز با تکیه بر توانمندی های بومی و منطقه ای در طراحی و ساخت فضاها

۶) حفظ و نگهداری مطلوب فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی به عنوان سرمایه­ های ملی با مشارکت عوامل اجرایی ادارات کل، مناطق، نواحی، مدرسه، دانش­آموزان، اولیاء و معتمدین محل

۷) افزایش سرانه فضای فیزیکی دانش آموز در فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی براساس برنامه درسی ملی و منطبق با استانداردهای جهانی در راستای پاسخگویی به ساحت های مختلف آموزشی، تربیتی و ورزشی و دستیابی به ابعاد مناسب (سایز و تنوع فضایی) و با تأکید بر توسعه مجتمع های آموزشی و تربیتی با توجه به اقتضائات اقتصاد آموزش و پرورش

۸) افزایش بهره وری و صرفه جویی اقتصادی با بهره گیری مناسب از فناوری های نوین ساخت و ساز در فضاهای آموزشی و تربیتی و ورزشی

مدرسه در تراز سند تحول بنیادین:

مدرسه به عنوان محیط اصلی تربیت و یادگیری، تجلی بخش تحقق مراتبی از حیات طیبه، کانون عرضه خدمات و فرصت های تعلیم و تربیتی، محل کسب تجربه های تربیتی و زیستی می باشد. برخی از ویژگی های مهم مدرسه از منظر فضا، تجهیزات و فناوری عبارت است:

· تسهیل کننده فرآیند یادگیری و تربیت دانش آموزان و موثر در بروز خلاقیت، مهارت آموزی، تعامل سازنده و رشد شخصیت آنان

· سازگار و منطبق با معماری و فرهنگ و تمدن اسلامی ـ ایرانی و دارای هویت شاخص تربیتی

· زمینه ساز برای کسب شایستگی های لازم در ساحت های شش گانه تربیتی

· دوست داشتنی، زیبا، نشاط آور، تحرک آفرین و با طراوت، متناسب با ویژگی های جسمی، جنسیتی، سنی و روحی دانش آموزان و معلمان

· کانون تربیتی، آموزشی و فرهنگی محله و دارای امکانات و شرایط مناسب برای ارتباط موثر با جامعه محلی

· برخوردار از نمازخانه، کتابخانه، آزمایشگاه، کارگاه، فضای سبز، فضای ورزشی و حیاط مناسب

· متناسب با شرایط اقلیمی، فرهنگی، اجتماعی و معیارهای زیست محیطی، ایمنی و بهداشتی

· دارای امکانات، تجهیزات و لوازم استاندارد برای تسهیل فرآیند یادگیری و رفع نیازهای علمی، پژوهشی و تربیتی مخاطبان

· مستحکم و مقاوم در برابر حوادث و سوانح طبیعی و غیرطبیعی، با استفاده حداکثری از مصالح ملی و منطقه ای و محلی امن در ایام اضطرار برای کمک رسانی به جامعه

· برخوردار از تأسیسات مناسب با تأکید بر استفاده از انرژی های طبیعی و پاک

سیاست­های اجرایی :

۱) استانداردسازی فرآیند مکان یابی، طراحی، ساخت، مقاوم سازی، متناسب سازی و تجهیز فضاهای آموزشی و تربیتی و ورزشی متناسب با اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و منطبق بر فرهنگ اسلامی ـ ایرانی

۲) توجه به الگوهای توسعه پایدار و آمایش سرزمین و اقتضائات محیط های آموزشی و تربیتی و جمعیتی در مکان یابی مدارس و مراکز

۳) توجـه به اقتضائات برنامه درسـی ملی و ساختار چهار دوره تحصیلی سه ساله (۳ـ۳ـ۳ـ۳) به صورت فضاهای مستقل از هم با اولویت ساخت مجتمع های آموزشی و تربیتی

۴) هویت بخشی به فضاهای آموزشی و تربیتی و احیا معماری اسلامی ـ ایرانی با رعایت الگوهای بومی هر منطقه، محرم سازی، همسازی با شرایط اقلیمی

۵) تسهیل دسترسی عمومی به فضاها و استفاده از امکانات آموزشی و تربیتی به عنوان کانون تربیتی محله

۶) توجه به ایجاد مجموعه مکان های آموزشی و تربیتی متناسب با استلزامات ساحت های شش گانه تربیتی و مجهز به امکانات و تجهیزات موردنیاز

۷) استفاده حداکثری از ظرفیت های مردمی و بخش خصوصی و غیردولتی و تنوع بخشی و توسعه روش های مشارکت خیرین و نهادهای دولتی و غیردولتی

۸) ایمن سازی مدارس و دستیابی به مؤلفه های مدرسه ایمن۱

۹) استانداردسازی سیستم گرمایشی و سرمایشی و بهینه سازی مصرف انرژی و مدیریت سبز با بهره گیری از فناوری های نوین و انرژی های تجدیدپذیر مانند انرژی های خورشیدی، باد و ترکیبی در فضاهای آموزشی و تربیتی

۱۰) توانمندسازی مجموعه عوامل اجرائی مرتبط با ساخت و ساز اعم از پیمانکاران و ذی نفعان، مهندسان و کارشناسان

۱۱)متناسب سازی فضاها با شرایط دانش آموزان با نیازهای ویژه مشغول به تحصیل در مدارس خاص و مدارس فراگیر

۱۲) بازسازی، توسعه، بهسازی، مقاوم سازی و ساماندهی فضاهای موجود متناسب با مفاد سند تحول بنیادین و برنامه درسی ملی

۱۳) در رعایت ضوابط و الزامات ارگونومیک و ابعاد و اندازه های دانش آموزان ایرانی در تجهیز مدارس موجود و نوساز به فناوری های نوین، مبلمان و تجهیزات، متناسب با شرایط جسمی، روحی و جنسیتی دانش آموزان

۱۴) انتخاب زمین با وسعت مناسب برای تأمین فضای سبز و فضای ورزشی علاوه بر ساختمان و فضای کالبدی

۱۵) رعایت ابعاد و اندازه فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی۲ به شرح ذیل۳:

· با توجه به اقتضائات آمایش سرزمین و تحولات جمعیتی و با جلب مشارکت دستگاه ها و نهادهای ذیربط، زمین مناسب و بزرگ برای ساخت مدارس جدید، با اولویت احداث مجتمع های آموزشی و تربیتی، به ویژه در شهرها، تأمین شود و از ساخت مدارس در زمین های کوچک۴ خودداری شود.

· مدرسه در هر دوره تحصیلی حداقل باید دو کلاس در هر پایه تحصیلی (در مجموع به تعداد حداقل ۶ کلاس) داشته باشد.

· مجتمع آموزشی و تربیتی با ترکیب دوره های تحصیلی (دوره پیش دبستانی، دو دوره ابتدایی ، دو دوره متوسطه) تشکیل می شود.

با تمهید مقدمات لازم برای تبدیل مدارس موجود به مدارس متوسط (۵۴۰ ـ ۱۸۰ دانش آموز) و بزرگ (بیش از ۵۴۰ دانش آموز) اقدام شود.۵

استاندارد های فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی

جدول شماره۱ـ متوسط سرانه فضاهای آموزشی و تربیتی۶

۱ ـ مدرسه ایمن: safe school

۲ ـ اندازه مدرسه : School Size

۳ ـ رعایت ابعاد و اندازه های مذکور، در طراحی و ساخت تمام مدارس اعم از دولتی و غیردولتی الزامی است.

۴ ـ اندازه و ابعاد زمین بر اساس استانداردهای مصوب سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور

۵ ـ در طراحی، ساخت و تجهیز مدارس روستایی، عشایری و مناطق کم جمعیت، متناسب با امکانات و شرایط، تمام یا برخی از موارد فوق اجرا خواهد شد.

۶ ـ در مناطق روستایی، در صورت ساخت مدارس بالاتر از شش کلاسه در دوره ابتدایی و همچنین بالاتر از سه کلاسه در دوره اول متوسطه ضوابط، برنامه فیزیکی و سرانه های فضاهای مدارس شهری ملاک عمل خواهد بود.

۷ ـ در مناطق روستایی، در صورت ساخت مدارس برای دوره دوم متوسطه، ضوابط، برنامه فیزیکی و سرانه های فضاهای مدارس شهری ملاک عمل خواهد بود. بدیهی است حداقل تعداد کلاس در دوره دوم متوسطه، شش کلاس می باشد.

· فضای آموزشی عبارت است از (کلاس + کارگاه ها + آزمایشگاه + اتاق سمعی بصری + اتاق رایانه)

· فضای پرورشی عبارت است از (اتاق پرورشی + نمازخانه + کتابخانه + سالن اجتماعات + اتاق بهداشت + اتاق مشاور+ اتاق تشکل های دانش آموزی (اتاق بسیج))

· فضاهای اداری عبارت است از (اتاق مدیر + اتاق معاون آموزشی + اتاق معاون فناوری + اتاق معاون اجرایی (بایگانی) + اتاق استراحت معلمان + ملاقات والدین + اتاق چاپ و تکثیر)

· فضاهای خدماتی و پشتیبانی عبارت است از (سرویس بهداشتی معلمان + آبدارخانه + انبار وسایل شستشو (تی شور) + انبار وسائل وتجهیزات مستعمل + انبار وسائل اداری + اتاق تأسیسات + اتاق برق)

· فضاهای سرپوشیده موجود در محوطه عبارت است از (سرویس بهداشتی دانش آموزان + آبخوری دانش آموزان + سر درب ورودی + پایگاه تغذیه (بوفه) + سرایداری)

· فضای ارتباطی باتوجه به شهری یا روستایی بودن و همچنین اقلیم منطقه بین ۲۵ تا ۳۵ درصد فضای خالص محاسبه می شود.

· فضای زیرساخت با توجه به شهری یا روستایی بودن مدرسه بین ۱۴ تا ۱۶ درصد جمع فضاهای خالص و ارتباطی محاسبه می شود.

· فضای باز محوطه عبارت است از (محوطه صف جمع و تفریح + زمین بازی و ورزش + فضای سبز + پارکینگ)

جدول شماره۲ـ سرانه و مساحت کلاس درس مدارس

جدول شماره۳ـ سرانه و ظرفیت فضاهای آموزشی و تربیتی

· در هنرستان های فنی و حرفه ای دو تیپ کلی هنرستان یکی با حداکثر سه رشته و دیگری با حداکثر پنج رشته درنظر گرفته شده است. که مناسب ترین شرایط برای استفاده بهینه از کارگاه ها و آزمایشگاه های تخصصی پنج رشته ای می باشد.

· هنرستان ها را می توان از نظر فضاهای بسته غیرمشترک (آزمایشگاه ها و کارگاه های سبک و سنگین) به ۷ نوع۱ به شرح زیر طبقه بندی نمود:

نوع ۱: رشته هایی همچون «نقشه برداری» و «حسابداری» که نیازی به آزمایشگاه و کارگاه تخصصی ندارند.

نوع ۲: برخی رشته های زمینه صنعت همچون «الکترونیک»، «الکتروتکنیک»، «مخابرات دریایی»، «ناوبری»، «صنایع شیمیایی» که فقط واجد آزمایشگاه ها و کارگاه های سبک هستند.

نوع ۳: برخی رشته های زمینه صنعت همچون «ساختمان»، «تأسیسات»، «صنایع فلزی»، «مکانیک خودرو»، که فقط واجد آزمایشگاه ها و کارگاه های سنگین هستند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ـ در این تقسیم بندی رشته های «معدن» و «سیمان» که به دلیل آزمایشگاه ها و کارگاه های تخصصی بهتر است همجوار معادن و کارخانجات مربوطه تأسیس گردند و نیز «چاپ دستی» در نظر گرفته نشده اند.

نوع ۴: برخی رشته های زمینه صنعت همچون «مکانیک موتورهای دریایی»، «سرامیک»، «نساجی»، «متالورژی»، «چاپ»، «ساخت و تولید»، «چوب و کاغذ»، «نقشه کشی عمومی»، که واجد آزمایشگاه ها و کارگاه های سبک و سنگین هستند.

نوع ۵: کلیه رشته های زمینه خدمات غیراز «تربیت بدنی» که فقط واجد آزمایشگاه و کارگاه سبک هستند.

نوع ۶: رشته «تربیت بدنی» از زمینه خدمات که فقط واجد سالن ورزش سرپوشیده (سنگین) است.

نوع ۷: کلیه رشته های زمینه کشاورزی که واجد آزمایشگاه ها و کارگاه های سبک و سنگین و زمین زراعی و باغی هستند.

تدوین استاندارد های فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی:

۱ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است ضوابط، معیارها و استانداردهای طراحی کلیه فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی از جمله مدارس پیش دبستانی، ابتدایی و متوسطه، مجتمع های آموزشی و تربیتی، هنرستان های فنی و حرفه ای و کارودانش، مدارس با نیازهای ویژه (استثنایی)، مدارس با نیازهای خاص (استعداد های درخشان، نمونه دولتی و مدارس ورزش)، مدارس شبانه روزی، پژوهش سراهای دانش آموزی، موزه و نمایشگاه علم و فناوری، دارالقرآن، اردوگاه های دانش آموزی، کانون های فرهنگی، کانون های پرورش فکری کودکان و نوجوانان، سالن های ورزشی، فضاهای ورزشی روباز، استخر و ورزشگاه های دانش آموزی را متناسب با جداول فوق و رعایت اصول و ضوابط ذیربط ظرف مدت دو سال تهیه و به تصویب کمیسیون اقتصاد و منابع فیزیکی شورای عالی آموزش و پرورش و سایر مراجع ذی صلاح برساند.

۲ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است در صورت نیاز، ضوابط خاص مدارس غیردولتی و سایر مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی را متناسب با ضوابط مصوب مدارس دولتی، حداکثر ظرف مدت یک سال تدوین و به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش برساند.

۳ـ در مناطق روستایی دارای چندین مدرسه زیر ۶ کلاس فاقد سالن ورزشی سرپوشیده، یک سالن ورزشی سرپوشیده به صورت مستقل و یا در یکی از مدارس، با اولویت مدارس دخترانه، با حداقل ابعاد سالن تیپ پنج و حداکثر تیپ سه، احداث شود.

۴ـ در مناطق شهری، با توجه به تعداد، نوع و جمعیت کل مدارس و کلاس های درس، یک سالن ورزشی سرپوشیده، با حداقل ابعاد سالن تیپ دو و حداکثر تیپ یک، به صورت مستقل و یا در یکی از مدارس، با امکان استفاده برای کلیه مدارس منطقه/ ناحیه و همچنین ساکنان محله، در نظر گرفته شود.

مکان یابی:

۱ ـ سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور موظف است در مکان یابی فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی، ضمن رعایت اصول فنی و مهندسی با توجه به تحولات جمعیتی و پراکنش فضاهای موجود و با رعایت ضوابط و اصول همجواری، ویژگی های محیطی، شعاع دسترسی، اقلیم و ظرفیت و با هماهنگی ادارات آموزش و پرورش و سایر نهادها، زمین مناسب را انتخاب نماید.

۲ـ در تخریب و بازسازی مدارس موجود و نیز احداث مدارس جدید توسط خیرین و نیکوکاران، رعایت استاندارد سرانه زمین و فضا الزامی است و حتی المقدور باید از ساخت مدارس در زمین های کوچک جلوگیری شود.

۳ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است ظرف مدت یکسال طرح ساماندهی مدارس موجود را به منظور کاهش تعداد مدارس با رویکرد ایجاد مدارس متوسط و بزرگ و افزایش بهره وری، تهیه و به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش برساند.

تجهیزات آموزشی، تربیتی و ورزشی:

۱ـ وزارت آموزش و پرورش (سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی) موظف است با همکاری سازمان ها و واحد های ذیربط و سازمان ملی استاندارد ایران، ضوابط و استانداردهای تجهیزات، مواد و فناوری های آموزشی، تربیتی و ورزشی مبتنی بر اقتضائات برنامه درسی ملی را حداکثر ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این مصوبه تدوین و مبنای عمل قرار دهد و سالانه آن را به روز آوری نماید.

۲ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است نسبت به ایجاد مرکز تخصصی کنترل کیفیت، برای تهیه، استقرار و پایش تجهیزات، مواد و فناوری آموزشی بر اساس استانداردها اقدام نموده و از ظرفیت بخش غیردولتی حداکثر استفاده را به عمل آورد.

۳ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است به منظور تحقق اهداف ساحت های تربیتی، امکانات، تجهیزات و فناوری های مناسب در تمام ساحت ها را برای مدارس و مراکز آموزشی، تربیتی و ورزشی نوساز و موجود، با رعایت اصل عدالت در تأمین و توزیع، تهیه و تحویل ادارات آموزش و پرورش دهد.

۴ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است به منظور تأمین و حفظ سلامت دانش آموزان، الزامات بهداشتی و استانداردهای ارگونومیکی مربوط به طراحی فضا، تجهیزات آموزشی و چیدمان آ ن ها را که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین و صادر می­ شود، رعایت کند و نظارت­های لازم را بر حسن اجرای این مصوبه به عمل آورد.

۵ ـ در تأمین تجهیزات آموزشی، تربیتی و ورزشی ضمن رعایت اصل اقتصادی بودن، اولویت با تولیدات و محصولات داخلی و بومی خواهد بود.

فناوری های اطلاعات و ارتباطات (فاوا):

۱ـ وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) موظف است همزمان با تحویل فضاهای آموزشی و تربیتی نسبت به تأمین تجهیزات و زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اساس استانداردهای مصوب اقدام نماید.

۲ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است نسبت به ارتقا و توسعه تجهیزات و زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات مدارس موجود، بر اساس استانداردهای مصوب، طی برنامه ششم توسعه اقدام نماید.

۳ـ وزارت آموزش و پرورش (سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی) موظف است با همکاری سازمان ها و نهاد های ذی ربط، نسبت به تهیه و تدوین استانداردهای نرم افزاری، سخت افزاری، زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات و محتوای الکترونیکی مورد نیاز مدارس، مبتنی بر برنامه درس ملی، با استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی و دولتی اقدام نماید.

۴ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است نسبت به تهیه و تدوین ضوابط و استانداردهای مربوط به امنیت فضای مجازی و شبکه های اجتماعی و فناوری های ایمنی و کنترل از راه دور مدارس براساس تکنولوژی های روز اقدام نماید.

مدیریت نگهداری و تعمیر :

۱ـ وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) موظف است پس از ساخت، تکمیل و تجهیز مدارس، آنها را به عنوان املاک دولتی، طی انجام مراحل قانونی و رسمی با نظارت اداره کل آموزش و پرورش استان، تحویل رئیس آموزش و پرورش منطقه/ ناحیه ذی ربط دهد.

۲ـ ادارات آموزش و پرورش مناطق/ نواحی موظفند در زمان انتصاب مدیران مدارس و مراکز آموزشی و تربیتی، ساختمان و تجهیزات موجود را به عنوان املاک و اموال دولتی طی انجام مراحل قانونی و رسمی از مدیر قبلی تحویل گرفته و به مدیر جدید تحویل دهند.

۳ـ مسئولیت نگهداری فضاها و تجهیزات آموزشی، تربیتی و ورزشی با وزارت آموزش و پرورش (بهره بردار) می باشد که برای انجام این مأموریت، باید ساز و کارهای لازم (از جمله ساختار اداری، نیروی انسانی، منابع مالی) را با هماهنگی مراجع ذیربط تدارک نماید.

۴ـ مسئولیت تعمیرات جزئی۱ مدارس و فضاهای آموزشی و تربیتی و تجهیزات برعهده ادارات آموزش و پرورش می باشد که برای انجام آن با برون سپاری، از پیمانکاران مورد تأیید سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور استفاده خواهند کرد.

۵ ـ مسئولیت تعمیرات اساسی۲ مدارس و فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی برعهده سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور می باشد.

تبصره: در صورت نیاز و ضرورت، باید انجام تغییرات اساسی در فضای فیزیکی مدارس و مراکز آموزشی، تربیتی و ورزشی توسط ادارات آموزش و پرورش با موافقت و هماهنگی ادارات کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان ها صورت پذیرد.

۶ ـ مسئولیت تعمیر و رفع نواقص ناشی از عدم رعایت شرایط عمومی پیمان، در مدارس و مراکز آموزشی، تربیتی و ورزشی نوساز به مدت یک سال بر عهده پیمانکار است که نظارت آن برعهده سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور می باشد. بدیهی است تأمین هزینه تعمیر آسیب هایی که توسط کاربران در این مدت وارد می شود برعهده آموزش و پرورش می باشد.

۷ ـ منابع لازم برای نگهداری و تعمیر، از سرجمع هزینه ای و بودجه تملک دارایی های سرمایه ای استانی، ملی و مشارکتی وزارت آموزش و پرورش تأمین می شود.

۸ ـ وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) موظف است فهرست بازبینی (فرم چک لیست) نگهداری و تعمیر فضاهای آموزشی و تربیتی را ظرف مدت ۳ ماه تدوین کند و آن را جهت کنترل فضاها، تجهیزات و تاسیسات توسط مدیران مدارس و مراکز، در اختیار ادارات آموزش و پرورش قرار دهد.

۹ـ وزارت آموزش و پرورش (معاونت حقوقی و امور مجلس) موظف است اقدامات لازم را جهت اخذ مجوزهای قانونی نگهداری و تعمیر برای فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی که در اختیار دارد اما سند آن متعلق به وزارت آموزش و پرورش نمی باشد، انجام دهد.

برنامه زیرنظام:

از مجموع ۱۳۱ راهکار سندتحول بنیادین آموزش و پرورش، تعداد ۹ راهکار به صورت مستقیم با زیر نظام تأمین فـضا، تجهیزات و فناوری مرتبط است که عبارتند از: راهکارهای

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱و۲ـ وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) موظف است نوع نگهداری و تعمیرات جزئی و اساسی فضاهای آموزشی و تربیتی را مشخص و تدوین نموده و آن را به ادارات کل آموزش و پرورش و ادارات کل نوسازی مدارس استان ها ابلاغ نماید.

(۱ـ ۶) ، (۳ ـ ۶)، (۶ ـ ۶) ، (۲ ـ ۹) ، (۱ ـ ۱۴) ، (۲ ـ ۱۴) ، (۳ ـ ۱۴)، (۱ ـ ۱۷) و (۲ ـ ۲۱) که برای تحقق این راهکارها، ۳۳ برنامه پیش بینی شده است که در طول برنامه ششم و هفتم توسعه کشور باید عملیاتی شوند.

برنامه های زیرنظام تأمین فضا، تجهیزات و فناوری

استلزامات:

۱ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است برای تحقق اهداف و برنامه های زیرنظام تأمین فضا، تجهیزات و فناوری، استلزامات حقوقی، قانونی و مالی آن را با مشارکت سایر دستگاه ها و مراجع ذی ربط فراهم نماید.

۲ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است برنامه اجرایی و عملیاتی شامل اقدامات و فعالیت های سرآمد زیرنظام تأمین فضا، تجهیزات و فناوری برای اجرا در طول برنامه ششم را تنظیم و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این مصوبه به تصویب کمیسیون ذی ربط در شورای عالی آموزش و پرورش برساند.

۳ ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است با استفاده از ظرفیت و اختیارات مجلس شورای اسلامی، هیأت دولت، وزارتخانه ها، دستگاه های اجرایی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر مراجع سیاست گذاری و تخصیص دهنده منابع، زمینه ایفای مسئولیت عوامل مؤثر برون سازمانی برای تحقق اهداف و برنامه های زیرنظام تأمین فضا، تجهیزات و فناوری را فراهم آورد.

۴ـ نظارت اجرایی و عملیاتی این برنامه، توسط وزارت آموزش وپرورش و واحدهای ذی ربط آن، انجام می شود و نظارت و ارزشیابی راهبردی برعهده شورای عالی آموزش وپرورش می باشد.

۵ ـ با توجه به مفاد فصل هشتم سند تحول بنیادین و فرآیند اصلاح و به روزآوری سند تحول، در صورت انجام تغییر در سند تحول و متناظر با آن، تغییرات لازم در برنامه زیرنظام تأمین فضا، تجهیزات و فناوری اعمال می شود و به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش خواهد رسید.

موضوع: برنامه زیرنظام تأمین فضا، تجهیزات و فناوری نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی در نهصد و سی و سومین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ ۱۳۹۵/۳/۲۴ به تصویب رسید.

مهدی نوید ادهم علی اصغر فانی

دبیر شورا رئیس جلسه

برنامه زیرنظام تأمین فضا، تجهیزات و فناوری مورد تأیید است.

رئیس جمهور و رئیس شورای عالی آموزش و پرورش ـ حسن روحانی