تنظیمات چاپ
تاریخ:
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۳ &#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۵۹۳;&#۱۵۷۸; ۱۰:۲۵

به دنبال راه‌کاری برای بهبود روند توزیع سهام عدالت کارگران در تهران هستیم

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های سهام عدالت تهران درباره توزیع سهام عدالت کارگران فصلی و ساختمانی گفت:به دنبال راه‌کاری برای بهبود روند توزیع سهام عدالت کارگران هستیم تا کارگران به صورت غیر حضوری مراحل ثبت‌نام خود را انجام دهند.

سهام عدالتبه گزارش عیارآنلاین، علی حسینی در گفت‌وگو با تسنیم، درباره آخرین وضعیت توزیع سهام عدالت کارگران فصلی و ساختمانی گفت:دعوت نامه سهام عدالت این گروه از کارگران صادر شده است، اما باتوجه به تعداد بالای کارگران فصلی و ساختمانی استان تهران در حال برنامه ریزی و پیش‌بینی راهکاری برای انجام غیر حضوری این کار برای رفاه حال کارگران هستیم.

وی ادامه داد: در راستای نحوه فراخوان زدن آن با اداره کل تعاون استان تهران به دنبال این هستیم که با یک مراجعه کار ثبت نام انجام شود که نیاز به مراجعه چندباره نباشد.

حسینی در پاسخ بر اینکه تعداد کارگران فصلی و ساختمانی مشمول دریافت سهام عدالت در استان تهران به چه میزان است گفت:تقریباً در استان تهران حدود 300 هزار خانوار هستند که بالغ بر یک میلیون و 100 هزار نفر خواهند شد.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های سهام عدالت استان تهران در پاسخ به اینکه مشمولین تا چه مدت فرصت دارندپس از دریافت دعوتنامه خود مهلت دارند با مراجعه به شرکتهای تعاونی شهرستان محل سکونت خود نسبت به ثبت نام نهایی اقدام کنند پاسخ داد:به دنبال این هستیم کار ثبت نام و دریافت اوراق سهام عدالت همه در یک مرحله انجام شود و به دنبال راه‌کاری در این زمینه هستیم.