تنظیمات چاپ
تاریخ:
۲ دی ۱۳۹۷ &#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۵۹۳;&#۱۵۷۸; ۱۴:۵۵

تایباد و تربت‌جام؛ شهرستان‌های با پایین‌ترین میزان طلاق

برخلاف ادعای فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی مبنی بر آمار بالای طلاق و ناپایداری ازدواج‌ها درمناطق مرزی و کم‌برخوردار، شهرستان‌های مرزی تایباد و تربت‌جام با وجود ازدیاد ازدواج دختران در سنین 10 الی 19 سال، پایدارترین ازدواج‌ها و کم‌ترین میزان طلاق را در این سنین دارند.
به گزارش عیار‌ آنلاین، طبق سرشماری دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور در سال 1395، نسبت ازدواج به طلاق دختران در شهرستان‌های مرزی تایباد و تربت‌جام حاکی از آن است که ازدواج در سنین پایین شرایط بهتری دارد، چرا که در بازه سنی زیر 10 سال که طبق قانون ازدواج دختران در این سن جایز نیست، فقط 1 نمونه ازدواج در شهرستان تربت‌جام انجام شده است و بنابراین بررسی نسبت ازدواج و طلاق در گروه سنی زیر 10 سال دختران در دو شهرستان تایباد و تربت‌جام، محلی از اعراب ندارد.

در گروه سنی 14- 10 سال با وجود آمار 160 ازدواج انجام شده دختران در شهرستان تایباد، 1 نمونه طلاق گزارش شده است و در همین بازه سنی در شهرستان تربت‌جام با وجود 368 ازدواج ثبت شده، تنها 6 مورد طلاق به ثبت رسیده است.

 بنابراین آمار طلاق کم‌تر از 1 درصد برای بازه سنی 14- 10 سال در شهرستان‌های تربت‌جام و تایباد، پایداری بیشتر ازدواج‌ها در این سنین را  اثبات می‌کند. همچنین آمار ازدواج و طلاق دختران در رده سنی 19- 15‌ در سرشماری 1395 برای شهرستان تایباد، 756 مورد ازدواج و 30 نمونه طلاق را نشان می‌دهد. وضعیت همین گروه سنی در شهرستان تربت‌جام 1474 ازدواج و  115 طلاق برای دختران ثبت شده است. بر‌مبنای همین داده‌ها بیشترین ازدواج‌ها در شهرستان‌های تایباد و تربت‌جام در گروه سنی 19- 15‌سال برای دختران انجام شده‌ است. شمار ازدواج و طلاق دختران رده سنی 24- 20‌سال برای شهرستان‌های تایباد و تربت‌جام در سال 1395 به ترتیب 285 ازدواج و 40 مورد طلاق در شهرستان تایباد و 712 ازدواج و 147 نمونه طلاق برای شهرستان تربت‌جام ثبت شده است. طبق همین آمار در بازه سنی 29- 25 سال دختران، 112 ازدواج و 37 مورد طلاق برای شهرستان تایباد و 292 ازدواج و 108 طلاق برای شهرستان تربت‌جام به ثبت رسیده است. همچنین در سرشماری ازدواج و طلاق دختران در سال 1395، در گروه سنی 34- 30‌‌ سال در شهرستان تایباد، 39 نفر ازدواج و 20 نفر طلاق گزارش شده است. در همین گروه سنی، شهرستان تربت‌جام 157دختر ازدواج و 83 دختر طلاق گرفته‌اند. بر‌اساس همین اطلاعات، ازدواج دختران 34- 30 ساله در شهرستان‌های تایباد و تربت‌جام، بیش از هر گروه سنی ناپایدار است. آمارهای ازدواج و طلاق دختران در شهرستان‌های تایباد و تربت‌جام نشان می‌دهد که بیشترین ازدواج‌ دختران در سنین زیر 20 سال انجام می‌شود و با افزایش سن دختران از فرصت‌های ازدواج آن‌ها کاسته می‌شود. به‌طوری‌که در سنین 39- 35 سال دختران، 20 ازدواج در تایباد و  75 ازدواج در شهرستان تربت‌جام گزارش شده است. با وجود این، آمار طلاق دختران در شهرستان‌های مذکور حاکی از آن است که با افزایش سن دختران، شمار طلاق‌ها بیشتر می‌شود. زیرا از مجموع 20 ازدواج سال 1395 در گروه سنی 39-35 ساله دختران برای شهرستان تایباد، 15 نمونه طلاق در همین بازه سنی انجام شده است. همچنین این آمار در شهرستان تربت‌جام در سال 1395 به ‌گونه‌ای است که از مجموع 75 ازدواج برای دختران، 42 دختر 39-35 ساله طلاق گرفته‌اند. شکل 1، گزارش بالا را به خوبی شرح داده است.

در پایان لازم است ذکر شود، فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، طرحی تحت عنوان اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی را با محوریت افزایش حداقل سن ازدواج دختران به جریان انداخته است. این طرح پس از تصویب یک فوریتی در صحن علنی مجلس برای بررسی تخصصی به کمیسیون حقوقی‌قضایی مجلس ارجاع شده است. از جمله ادعاهای موافقان طرح مذکور،  آمار بالای طلاق و ناپایداری ازدواج‌ دختران در سنین پایین علی الخصوص در مناطق مرزی کشور است. این در حالی است که طبق موارد مطرح شده، شهرستان‌های تایباد و تربت‌جام با وجود ازدیاد ازدواج دختران در سنین پایین، پایدارترین ازدواج‌ها و کم‌ترین آمار طلاق در سنین پایین را دارند.