تنظیمات چاپ
تاریخ:
۳ تیر ۱۳۹۷ &#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۵۹۳;&#۱۵۷۸; ۱۶:۵۳

آمارهای طلاق نمود درستی از این آسیب ندارند

کارشناس حوزه طلاق معاونت اجتماعی قوه قضائیه : شکسته شدن قبح طلاق در جامعه موضوعی بسیار جدی و حائز اهمیت است، چرا که طلاق به عنوان یک راهکار برای زندگی بهتر امری طبیعی و مطلوب به شمار می آید.
به گزارش عیارآنلاین، مهدی جعفریان در برنامه هاشور رادیو گفت و گو با موضوع بررسی حاشیه نشینی و آسیب اجتماعی طلاق با اشاره به اینکه طلاق در کشور ایران به عنوان نخستین راه برای رفع مشکل است افزود : با توجه به این که طلاق قبیح ترین موضوع حلال در دین اسلام است در هنگام نیاز باید مورد نظر افراد قرار بگیرد. وی گفت : متاسفانه بسیاری از طلاق های موجود در ایران به دلیل ظهور موضوعاتی بسیار پیش پا افتاده و قابل حل اتفاق می افتند. کارشناس حوزه طلاق معاونت اجتماعی قوه قضائیه با اشاره به اینکه طلاق در جامعه ما پدیده ای پذیرفته شده است افزود : آسیب های ناشی از طلاق همواره جامعه را دچار مخاطرات مختلف می کند، برای مثال با نگاهی اجمالی به بافت جمعیتی کانون های اصلاح و تربیت می بینیم که تعداد زیادی از افراد حاضر در این مکان فرزندان حاصل از طلاق هستند. وی گفت : شکسته شدن قبح طلاق در جامعه موضوعی بسیار جدی و حائز اهمیت است، در حالی که پذیرفته شدن طلاق به عنوان یک راهکار برای زندگی بهتر امری طبیعی و مطلوب به شمار می آید. جعفریان به نمونه گیری های آماری در حوزه طلاق اشاره کرد و افزود: نسبت و تضاد ازدواج های صورت گرفته در یک سال یا طلاق های واقع هیچ گاه نمی تواند آمار دقیقی برای بررسی طلاق در جامعه باشد، چرا که افراد مزدوج شده در سال های قبل ممکن است در سال جدید دست به طلاق بزنند. وی با بیان اینکه آمار طلاق باید مورد بررسی های تحلیلی قرار بگیرد گفت : آمارهای موجود نسبی که میزان ازدواج به طلاق را نشان می دهند نمود درستی از طلاق در جامعه ندارند. کارشناس حوزه طلاق معاونت اجتماعی قوه قضائیه به رجوع به ازدواج بعد از طلاق افزود : بسیاری از طلاق هایی که بعد از وقوع به ازدواج یا برگشت طرفین به یکدیگر حاصل شده است، در آمارهای کاهش طلاق مد نظر قرار نگرفته است. منبع: صدا و سیما