تنظیمات چاپ
دسته‌بندی:
تاریخ:
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ &#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۵۹۳;&#۱۵۷۸; ۰۹:۱۶

سازوکار تعیین ظرفیت آزمون وکالت مبتنی بر استانداردهای جهانی نیست

طاهر خانی با اشاره به موضوع  تعیین ظرفیت برای قبولی در آزمون وکالت و مشخص نبودن معیارهای تعیین ظرفیت در کشور گفت: در آزمون وکالت هر کس حدنصاب علمی را به دست آورد باید پذیرفته ‌شود و این مسئله برای وکلا انگیزه ایجاد می‌کند که با سازوکاری علمی‌ و هوشمندتر انتخاب شوند و انتخاب این وکلا می‌تواند برای دستگاه قضا بازویی مفید و موثر باشد.
به گزارش عیارآنلاین، بهمن طاهر خانی عضو کمیسیون حقوقی قضایی در گفت‌وگو با عیارآنلاین پیرامون موضوع  تعیین ظرفیت برای قبولی در آزمون وکالت و مشخص نبودن معیارهای تعیین ظرفیت در کشور گفت: در کشورهای مختلف یک رویه مشخص وجود دارد که تعداد وکلا را بر اساس برخی استانداردها مانند تعداد جمعیت، محاسبه کرده و مشخص می‌کنند که چند نفر وکیل برای چه تعداد جمعیت لازم است. این نماینده مجلس در ادامه گفت: به اعتقاد بنده، ما در همه‌ی زمینه‌ها باید به سمت استانداردهایی برویم که نکات مشترک و پذیرفته‌شده‌ی عقلی و بشری است و در کنار آن باید وضعیت جامعه‌ی خودمان را از لحاظ معارف و فرهنگ مدنظر قرار دهیم. وی به ضرورت وجود تعادل بین عرضه و تقاضای خدمات وکالت اشاره کرد و گفت: باید یک توازنی ایجاد کنیم که به دلیل پایین بودن تعداد وکیل، نسبت به حقوق مردم اجحاف نشود اگر توازنی ایجاد شود که منطقی و عقلی باشد به نظر بنده کار خوبی است. طاهر خانی پیرامون جایگزینی حدنصاب علمی به جای تعیین ظرفیت در آزمون وکالت گفت: باید شیوه ها و سازوکارهایی را در نظر گرفت که از اعمال سلیقه افراد ذینفع جلوگیری شود. این نماینده در پایان خاطر نشان کرد: برای اینکه اجحافی در حقوق دیگران نشود، چاره‌ای نیست که در آزمون وکالت هر کس حدنصاب علمی را به دست آورد باید پذیرفته ‌شود و این مسئله برای وکلا انگیزه ایجاد می‌کند که با سازوکاری علمی‌ و هوشمندتر انتخاب شوند و انتخاب این وکلا می‌تواند برای دستگاه قضا بازویی مفید و موثر باشد.