تنظیمات چاپ
تاریخ:
۲۳ تیر ۱۳۹۶ &#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۵۹۳;&#۱۵۷۸; ۱۳:۰۹

دستورالعمل تقویت ترانشیپ در بنادر کشور تهیه می‌شود

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: روش‌های تقویت ترانشیپ از بندر شهید رجایی به بنادر دیگر از سوی کارشناسان سازمان بنادر تهیه شود.
به گزارش عیارآنلاین، به نقل از سازمان بنادر ،محمد سعید نژاد در جلسه اتاق فکر سازمان بنادر و دریانوردی گفت: با توجه به موفقیت طرح مطالعاتی بارنامه سراسری که با همکاری بخش خصوصی تهیه شد، روش‌های تقویت ترانشیپ از بندر شهید رجایی به بنادر دیگر نیز از سوی کارشناسان سازمان بنادر تهیه شود.
وی دستورالعمل تقویت ترانشیپ را در تمامی حوزه‌ها دانست و خاطر نشان‌کرد: این طرح باید به  تمامی حوزه ها از جمله کشتی های فیدری، تعرفه‌ها، امکانات و تجهیزات بندری بپردازد و در جهت تقویت آنها دستورالعمل لازم را در نظر گرفته و تعیین کند. رئیس هیئت عامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به موضوع تجارت با قطر که از سوی برخی از حضار در جلسه اتاق فکر این سازمان مطرح شد، تصریح کرد: توسعه ترانشیپ می تواند به بحث تجارت با قطر به عنوان یک مسئله فوری کمک کند اما باید توسعه ترانشیپ را به صورت جامع و در تمام حوزه ها در نظر گرفت. سعیدنژاد ادامه داد: به نظر می رسد اگر برای این مهم پیش از هر چیز از شورای عالی ترابری کشور مجوز لازم دریافت شود در روند کار تاثیر بهتری دارد.
منبع: مهر