تنظیمات چاپ
تاریخ:
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ &#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۵۹۳;&#۱۵۷۸; ۱۴:۲۹

طرح مدرسه در مزرعه رهیافتی به سوی کشاورزی پایدار است

هاشمی، مدیر ترویج کشاورزی جهاد کشاورزی تهران: طرح مدرسه در مزرعه از جمله رهیافت‌های ترویج کشاورزی در راستای کمک به پایداری نظام‌های زراعی، مدیریت پایدار منابع در بخش کشاورزی برای ایجاد امنیت غذایی و امرار معاش پایدار است. با توجه به اهمیت این موضوع نظام ترویج و آموزش کشاورزی به دلیل ارتباط مستقیم و تنگاتنگ با بخش های اجرایی، کاربران و کشاورزان می تواند با تبادل اطلاعات مفید و به روز از رهیافت های جدی جهت اصلاح الگوی مصرف کودهای شیمیایی و خطرناک در جهت حفظ محیط زیست باشد.مدرسه در مزرعه این فرصت را برای گروه‌های کشاورز فراهم می‌کند تا در مورد شیوه کشاورزی پایدار آشنا شوند.
به گزارش عیارآنلاین، یوسف هاشمی در مصاحبه با رادیو اقتصاد ضمن اشاره به این جمله که طرح مدرسه در مزرعه در سال ۱۳۸۳ در تهران و چند استان دیگر کشور آغاز شد، افزود: این طرح یک راهبرد و متد آموزشی است.
وی اظهار داشت : توانمندسازی بهره برداران مهمترین بحث در ارتقای کمی و کیفی محصولات کشاورزی است و بهره برداران با آموزش توانمند و کارآمد می شوند.
مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران گفت: کشاورزان از روش های مختلف آموزشی و ترویجی از طریق رسانه های جمعی، انبوهی، دیداری، شنیداری، مکتوب، مدرسه در مزرعه و سایر موارد توانمند می شوند.
وی افزود: مدرسه در مزرعه (F.F.S) روشی نوین در آموزش کشاورزان محسوب می شود که کاملا بصورت مشارکتی به همراه کشاورزان در طول یک فصل زراعی در محل مزرعه برگزار می شود.
هاشمی اظهارداشت: مدرسه در مزرعه این فرصت را برای گروه‌های کشاورز فراهم می‌کند تا در مورد شیوه کشاورزی پایدار آشنا شوند.
وی اضافه کرد: بدون شک نظام خدماتی ترویج کشاورزی نقش مهمی در بهبود بهره وری نظام های زراعی و ارتقای زندگی جوامع روستایی ایفا می کند.
مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران گفت: مدرسه مزرعه کشاورز یک پارادایم جدید در ترویج کشاورزی است و کمک می کند تا کشاورزان در تمام مراحل نوآوری مشارکت کامل و پایدار داشته و به یک متخصص در مزرعه خود تبدیل شوند.
وی افزود: کشاورزان از طریق این رهیافت نه تنها استراتژی کشت خود را تغییر می دهند بلکه این توانایی را نیز می یابند که دلایل پذیرش شیوه های جدید را نیز برای دیگران توضیح دهند.
هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود اظهارداشت: کشاورزی پایدار نه تنها نیازهای آتی مربوط به افزایش تولید را در نظر دارد بلکه کیفیت محیط زیست و همچنین آب و خاک را حفظ می کند.
وی یادآورشد: با توجه به اهمیت این موضوع نظام ترویج و آموزش کشاورزی به دلیل ارتباط مستقیم و تنگاتنگ با بخش های اجرایی، کاربران و کشاورزان می تواند با تبادل اطلاعات مفید و به روز از رهیافت های جدی جهت اصلاح الگوی مصرف کودهای شیمیایی و خطرناک در جهت حفظ محیط زیست باشد.
منبع: صدا و سیما