تنظیمات چاپ
تاریخ:
۳ آذر ۱۳۹۵ &#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۵۹۳;&#۱۵۷۸; ۱۰:۱۱

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی:امید شورای انقلاب فرهنگی در دوسال آینده به جذب هیات علمی در دانشگاه آزاد اسلامی است

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: دانشگاه آزاد اسلامی با سیاستی که اتخاذ کرده در ۵ سال آینده سالیانه ۵ هزار عضو هیات علمی جذب می کند و این بحث را دکتر میرزاده در شورای انقلاب فرهنگی مطرح کردند و با روندی که بعضا در هیات های مرکزی جذب که پرونده ها را نگاه می کنیم حرف دکتر میرزاده درست است و این امر تحقق می یابد و همیشه تعداد پرونده هایی که از طرف دانشگاه آزاد اسلامی برای صدور حکم به هیات مرکزی جذب می آیند یک وزنه سنگینی هستند.

به گزارش عیارآنلاین، محمد علی کی نژاد در همایش استانی هیات های اجرایی جذب دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی که در محل واحد ایلام برگزار شد ضمن تقدیر و تشکر از مسئولان برگزاری این همایش به ایسکانیوز گفت: دانشگاه های دولتی از نظر هیات علمی تقریبا اشباع شده اند و در راستای پیاده کردن نقشه علمی کشور اگر نیاز باشد می توانند هیات علمی جذب کنند .

رئیس کمیته جذب شورای انقلاب فرهنگی با شاره به اشباع شدن دانشگاههای دولتی در بحث جذب هیات علمی بیان کرد: در بحث جذب هیات علمی امید شورای انقلاب فرهنگی در دو سال آینده به دانشگاه آزاد اسلامی خواهد بود تا متخصصین با کیفیت کشور را جذب کند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص چگونگی شکل گیری هیات عالی جذب شورای انقلاب فرهنگی گفت: هیات عالی جذب که مصوبه ۶۰۸ شورای انقلاب فرهنگی است از سال ۸۷ تشکیل و بر اساس این مصوبه اختیارات جذب هیات علمی که قبلا در دست وزارت علوم و بهداشت بود به دانشگاها واگذار شد.

وی بیان کرد: تعداد اعضای هیات های اجرایی جذب بین ۱۳۰۰ الی ۱۴۰۰ نفر در سراسر کشوراست و کل اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی وغیر دولتی بیش از ۹۳ هزار نفر است که در مدت تشکیل هیات اجرایی جذب حدود ۵۳ الی ۵۴ هزار نفر عضو هیات علمی جذب شده است که اقدامی بی نظیر در دنیا است همانند حرکت راهپیمایی اربعین که بسیجی وار و در دنیا بی نظیر است.

کی نژاد به بزرگ نمایی بحث تقلب در مقالات علمی اشاره کرد و گفت : این اقدام کاملا سیاسی است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی شرح چگونگی این مسئله گفت: آنها با بزرگنمایی و هیاهو و جنجال می خواهند جلوی پیشرفت کشور را بگیرند و مقام معظم رهبری هم در دیدار اخیر به این موضوع اشاره کردند.

در این همایش که در محل واحد ایلام برگزار شد ، دکتر جواد محمدی دبیر کمیته جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی ، رئیس کمیته جذب وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، معاون کمیته جذب وزارت علوم ، دکتر وحیدی مدیرکل جذب دانشگاه آزاد اسلامی، روسای دانشگاههای آزاد اسلامی استان ایلام ، دانشگاه ایلام، دانشگاه علوم پزشکی، مسئولان و اعضای کمیته های جذب دانشگاههای استان ایلام و... حضور داشتند.

 منبع: ایسکانیوز