تنظیمات چاپ
تاریخ:
۵ ارد ۱۳۹۵ &#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۵۹۳;&#۱۵۷۸; ۱۶:۴۲

طعنه ابتکار به مدافعان تراریخته: برای ذخایر زمین «نگهبانی دانا» باشید

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در حاشیه سمینار بین‌المللی «محیط زیست، دین و فرهنگ» در مورد آثار دخالتهای انسان بر طبیعت - مانند فرآورده‌های تراریخته و دستکاری شده ژنتیکی - گفت بر ذخایر زمین باید «نگهبانی دانا» بود.

به گزارش عیارآنلاین، معصومه ابتکار در کانال تلگرامی خود نوشت:

«دیروز صبح در بین کارها، فرصتی پیدا شد تا دقایقی در دو پنل سمینار بین‌المللی «محیط زیست، دین و فرهنگ» که با حضور نمایندگان ادیان و مذاهب از ملیتهای مختلف، در محل سازمان تشکیل می‌شد، شرکت کنم.

در پنل اول با عنوان «سیاره» وقتی رسیدم، صحبت از دانش و انس عمیق جوامع بومی مانند سرخ‌پوستان نسبت به طبیعت بود؛ از اینکه آنها بسیار فراتر از تأمین نیازهای مادی خود با طبیعت پیوند خورده‌اند، و نوعی ارتباط روحی و عاطفی با آن دارند. این قبیل جوامع سعی دارند روند آموزش را در چارچوبهای معرفتی و معنوی مطرح کنند تا بر روح انسانها تأثیر بگذارد.

در پرسش و پاسخی که مطرح شد، یکی از حضار در مورد آثار دخالتهای انسان بر طبیعت - مانند فرآورده‌های تراریخته و دستکاری شده ژنتیکی - پرسید که سخنران در جواب گفت: این جوامع نوعی معرفت ذاتی نسبت به اهمیت و تنوع گونه‌های طبیعی دارند و بنابراین از آنها حفاظت می‌کنند.

به یاد آیاتی از قرآن کریم افتادم در سوره یوسف که گفت «مرا بر خزانه‌های این سرزمین بگمار؛ که من «نگهبانی دانا» هستم و به‌این‌گونه یوسف را قدرت دادیم که در آن هر جا که می خواست سکونت می کرد ... و اجر نیکوکاران را تباه نمی‌سازیم.»

وقت گرفتم و چند جمله‌ای در مورد  اینکه بر ذخایر زمین باید «نگهبانی دانا» بود گفتم و اینکه پیروان ادیان متأسفانه چنین تأکیداتی را در کتابهای آسمانی خود از یاد برده‌اند.»

گفتنی است دومین سمینار بین‌المللی محیط زیست، دین و فرهنگ با حضور نمایندگان ۹ دین، از ۱۸ کشور جهان در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد. این سمینار در روز پنجم اردیبهشت به کار خود پایان داد.

منبع: تسنیم

۲