تنظیمات چاپ
تاریخ:
۱۰ آبا ۱۳۹۴ &#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۵۹۳;&#۱۵۷۸; ۱۶:۴۶

تشریح جزئیات «برنامه تعالی مدیریت مدرسه»/اجرا در ۵۹۰۰ مدرسه کشور

معاون مدیرکل آموزش دوره اول متوسطه گفت: برنامه تعالی مدیریت مدرسه کیفیت مدارس را هدف قرار می‌دهد و تمامی زوایای مدیریت مدرسه را در نظر می‌گیرد.

مسگرزادهبه گزارش عیارآنلاین، مرضیه مسگرزاده معاون مدیرکل دفتر آموزش دوره اول متوسطه وزارت آموزش و پرورش با اشاره به برنامه تعالی مدیریت مدرسه اظهارداشت: این برنامه، کیفیت مدارس را هدف قرار می‌دهد و تمامی زوایای مدیریت مدرسه را در نظر می‌گیرد؛ وقتی مدیریت مدرسه گفته می‌شود شخص مدیر را نمی‌گوییم، بلکه مدیریت مدرسه یعنی اداره و رهبری آموزشی مدرسه در همه ابعاد منظور است، چه سیستم مدیریتی و ارتباط با نهادهای فرا مدرسه‌ای و نیز مدرسه، شناسایی، جذب و بکارگیری ظرفیت موجود بین پرسنل و نیروی انسانی مدرسه که همه، زوایای مختلف کارکرد مدیریت در مدرسه است.

مسگرزاده افزود: مدیر مدرسه مؤظف است تیم‌هایی را در مدرسه خود با مشارکت دانش‌آموزان، کارکنان و اولیا تشکیل دهد، همه ظرفیت‌های درونی و بیرونی را بشناسد و با این شناسایی دیوارهای مدرسه برداشته می‌شود.

وی اضافه کرد: به تعداد کسانی که در مدرسه کار می‌کنند، آموزش داده شده یا آموزش می‌گیرند و به تعداد تمام خانواده‌ها و نهادهای محلی مدرسه گسترش پیدا می‌کند.

معاون مدیرکل دفتر آموزش دوره اول متوسطه یادآور شد: روندی که در برنامه تعالی مدیریت مدرسه طی می‌شود این است که در تابستان مدیر مدرسه با تشکیل یک تیم برنامه‌ریزی که تعریف شده است مؤظف است در ۱۶۹ شاخص عملکردی وضع فعلی مدرسه را شناسایی کند.

مسگرزاده افزود: برای نمونه در حوزه فعالیت یاددهی و یادگیری معلمان، ما بررسی می‌کنیم تا خرداد ۹۳ چند درصد از روش‌های فعال تدریس را به کار گرفته‌اند و صلاحیت های علمی و حرفه‌ای نیز تعیین شده است و آیا این مدرسه  را در درجه برتری می‌بینیم.

وی تصریح کرد: شناسایی دقیق، هدف‌گذاری درست و انتخاب روش‌ها و شیوه‌ها و طرح‌های اجرایی از اهمیت بالایی برخوردار است و این در ۱۶۹ شاخص و ۱۰ محور تعیین می‌شود و برنامه و نقشه یک ساله برای آن  ریخته می‌شود.

معاون مدیرکل دفتر آموزش دوره اول متوسطه گفت: در هر یک از برنامه‌ها هریک از اعضای مدرسه فارغ از اینکه نیروی انسانی، کارکنان یا دانش‌آموز هستند  مسئولیت‌های آنها روشن می‌شود؛ یعنی اینکه چه کسی چه کاری را باید انجام دهد و خود فرد نیز باید پاسخگوی عمل باشد.

مسگرزاده بیان داشت: به‌صورت ماهانه تیم برنامه‌ریزی عمل خود را خود ارزیابی کرده و بررسی می‌کند چقدر نسبت به نقشه راه فاصله دارد و راهکار جبران را پیش‌بینی می‌کند و این مسیر تا پایان سال هدایت می‌شود.

وی اضافه کرد: وقتی مدرسه به درجه‌ای رسید که بتواند بگوید ارزیابی‌ها نشان داده  و توانش بگوید که هیأت بیرونی برای ارزیابی بیاید، هیأت ارزیابی بیرونی وارد شده و عملکرد مدرسه را در تمامی شاخص‌ها ارزیابی می‌کند.

معاون مدیرکل دفتر آموزش دوره اول متوسطه افزود: به مدیر مدرسه بیان می‌کنیم تا او نشان دهد با هر وضعیتی که مدرسه را تحویل گرفته است و با هر مدیریتی، چگونه حرکت خواهد کرد، ممکن است یک مدرسه با توجه به شرایط پایه‌اش مسیر بهبود را ۵ ساله و یک مدرسه ۲۰ ساله طی کند و این برای ما مهم نیست، بلکه مهم حرکت در مسیر درست است.

مسگرزاده ادامه داد: برنامه تعالی به دنبال این است تمام مؤلفه‌های مدرسه، آموزش و تربیت را به حرکت در مسیر تعالی‌بخش و با استفاده از مشارکت تمامی افراد اثرگذار به حرکت درآید.

وی تصریح کرد: در اینجا معلم نقش کلیدی دارد و اصلی‌ترین کار، تربیت و آموزش است؛ برای اینکه توانایی معلم نیز افزایش پیدا کند باید مسیری برای معلم طراحی کنیم که افزایش کیفیت و صلاحیت‌های حرفه‌ای هدایت شود.

معاون مدیرکل دفتر آموزش دوره اول متوسطه گفت: متأسفانه موضوعی در فرهنگ ما جا افتاده است که در دستگاه‌ها، اجتماع و خانواده وجود دارد و آن این است که انتظار داریم دیگران برای ما کاری انجام دهند، اما در برنامه‌های کیفیت‌بخشی به ظرفیتهای درونی برمی‌گردیم و در بخش معلمان نیز همین اتفاق می‌افتد.

مسگرزاده با بیان اینکه گفته‌ایم گروه‌های همتا در مدارس شکل گیرند تا یکدیگر را هدایت کنند، اضافه کرد: طبق وظیفه و نقش، مدیر و معاون آموزشی وظیفه دارد به سر کلاس معلم برود و آن هم دوستانه نه به‌عنوان مچ‌گیری و دخالت و با یک رابطه خوب با معلم از وضعیت کلاس باخبر شود.

وی بیان داشت: مدیر با نظارت خود فاصله‌ها را تشخیص دهد و اگر معلم مسیری را اشتباه رفته و یا غفلت می‌کند، فارغ از فضای کلاس با معلم گفت‌وگو کند، آن هم یک گفت‌وگوی ترغیبی باشد نه اینکه معلم احساس مداخله در کار کند تا آرام آرام با این نظارت به اصلاح روش‌ها، هم‌افزایی، مشارکت و تبادل تجربه، کمک کند.

معاون مدیرکل دفتر آموزش دوره اول متوسطه خاطرنشان کرد: طرح تعالی مدیریت مدرسه در ۵ هزار و ۹۰۰ مدرسه در کشور اجرایی می‌شود که از سال گذشته در سه دوره تحصیلی آغاز شد؛ البته این برنامه از سال ۹۱ به مدت ۲ سال به‌صورت آزمایشی در متوسطه اول اجرا شد.

منبع: فارس