۱ تیر ۱۳۹۲

استراتژی دولت در صنعت چگونه باید باشد(۱)؟

مشکلی که در استراتژی‌هایی قبلی وجود داشت، این بود که تنها خروجی به مدیران تحویل داده می‌شد. اما واقعیت این است که هم اقتصاد جهانی و هم اقتصاد ما نوسانات زیادی دارد. بنابراین با این نوسانات نمی توان یک حرف کلی زد. ما در هر حوزه‌ای چهارچوب فکری تهیه کردیم و در اختیار تصمیم‌گیران گذاشتیم تا تاثیر تصمیم خود را یک حوزه صنعتی بصورت شفاف ببینند.

۲۹ خرد ۱۳۹۲
معاون وزیر نفت:

لزوم افزایش قیمت خوراک گاز و کاهش خوراک مایع پتروشیمی‌ها

بیات معتقد است در بعضی خوراک‌ها از جمله خوراک‌های مایع با اندکی تخفیف و کاهش در قیمت و در بخش دیگر نیز بازنگری و افزایش قیمت بعضی خوراک‌های گازی و منطقی کردن قیمت این خوراک هدف توسعه متوازن صنعت پتروشیمی را محقق می‌کند.

۲۲ فرو ۱۳۹۱

رشد اقتصادي بر دوش فناوريي‌هاي نوين

كار و سرمايه‌ي ايراني در قرن بيست و يكم مي‌تواند و بايد مشغول توليد و فروش فرمول‌هاي علمي، لايسنس‌هاي مختلف، توليد علم، طراحي صنايع گوناگون و ماشين‌آلات صنعتي شود و پيشروانه عرصه‌هاي ناشكفته و ناگشوده‌ي علم را در حوزه‌ي صنعت و توليد به دست بگيرد.

۲۰ بهم ۱۳۸۹

يك ايران ۳۰۰ ميليوني

اقتصاد دانش بنيان مستقيما به انسان مربوط مي شود، افراد يك جامعه داراي استعداد هاي متنوعي هستند و اگر بخواهيم هر استعدادي رشد پيدا كند و به شكوفايي برسد، بايد زمينه هاي متنوع و وسيعي برايش ايجاد شود. ما بايد بتوانيم تقاضاي بزرگي براي آن ها ايجاد كنيم. و همه اين ها خود به خود اقتضا مي كند كه ما حجم جمعيتي قابل توجهي داشته باشيم.