زندگی‌نامه کرمعلی قندالی

آخرین اخبار بایگانی

هزینه تولید ۱ کیلو گوشت قرمز ۱۴۰۰۰ تومان است

قندالی: هزینه تولید ۱ کیلو گوشت قرمز ۱۴۰۰۰ تومان است. در دو سال گذشته یک میلیون و ۳۰۰ هزار راس دام عشایر به خارج از کشور صادر شد ولی امسال برای تنظیم بازار، صادارات دام عشایر متوقف شد.


دیدگاه تازه‌ای بنویسید: