زندگی‌نامه کرمعلی قندالی

آخرین اخبار بایگانی

توزیع نهاده‌های یارانه‌ای ازجمله علوفه،طرح گردشگری عشایر و کشت گیاهان دارویی از اقدامات حوزه عشایری است

رئیس سازمان امور عشایر: ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات ارزان با سود ۴ درصد برای ایجاد و تکمیل زنجیره تولید تا توزیع گوشت قرمز اختصاص یافت.


دیدگاه تازه‌ای بنویسید: