زندگی‌نامه کرمعلی قندالی

آخرین اخبار بایگانی

۷۵ درصد اقتصاد عشایر متکی به دامپروری است

قندالی: وجود مرتع مناسب از جمله ظرفیت‌های خوب برای جامعه عشایری است. مراتع نقش بسیار مهمی در اقتصاد خانوارهای عشایر و دامداران دارد بنابراین می‌طلبد اصول و روش‌های درست نگهداری و حفظ مراتع همواره مورد توجه گیرد. ۷۵ درصد اقتصاد عشایر کشور متکی به دام و دامپروری است.


دیدگاه تازه‌ای بنویسید: