زندگی‌نامه پرویز گرشاسبی

آخرین اخبار بایگانی

باید روش‌های نوین مدیریت آبخیزداری را جایگزین روش‌های قدیمی کرد

گرشاسبی: با توجه به گرم و خشک بودن بخش عظیمی از کشور، باید روش‌های نوین مدیریت آبخیزداری را جایگزین روش‌های قدیمی کرد که هم‌اکنون این موضوع بین دولت و مجلس در حال بحث کارشناسی است. از دو سال اخیر توانستیم فاز یک مدیریت آبخیزداری را با همکاری جایکا در چهارمحال و بختیاری آغاز کنیم و یا پروژه‌هایی همچون ترسیب کربن را به وجود بیاوریم.


دیدگاه تازه‌ای بنویسید: