زندگی‌نامه پرویز گرشاسبی

آخرین اخبار بایگانی

جامع نگری و مدیریت جامع ۲ رکن مقابله با گردوغبار است

گرشاسبی: جامع نگری و مدیریت جامع اهداف ما را در بحث مقابله با گرد و غبار محقق می سازد. سالانه ۴۸۰ میلیارد ریال به دلیل فرسایش آبی و خاکی خسارت می بینیم در حالی که کل منابع مالی برای آبخیزداری و مسایل محیط زیستی تنها ۱۰ میلیارد ریال است و این رقم بسیار ناچیزی است.در توسعه پایدار باید به حوزه های مختلفی توجه شود که ما تنها به سرمایه طبیعی و فیزیکی توجه کرده ایم.


دیدگاه تازه‌ای بنویسید: