زندگی‌نامه وحید احمدی

آخرین اخبار بایگانی

۲۰هزار میلیارد ارزش افزوده پارک‌های علم و فناوری

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: ارزش افزوده ایجاد شده توسط پارک‌های فناوری با جهشی قابل توجه به ۲۰ هزار میلیارد رسیده و این در حالیست که سرمایه‌گذاری دولت در این زمینه تنها هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال بوده است.


دیدگاه تازه‌ای بنویسید: