زندگی‌نامه نظر افضلی

آخرین اخبار بایگانی

درخواست مجمع نمایندگان شرق کشور برای ورود آستان قدس به پروژه چابهار-سرخس

افضلی پیرامون تامین منابع مالی پروژه خط آهن چابهار-سرخس گفت: آستان قدس رضوی از جمله نهادهای غیر دولتی است که محرومیت‌زادایی ازجمله ماموریت‌های اصلی آن‌ در شرق کشور است و به همین دلیل به آستان قدس پیشنهاد تامین منابع مالی این پروژه را داده‌ایم و امیدوار هستیم که مورد پذیرش آن‌ها قرار گیرد.


دیدگاه تازه‌ای بنویسید: