زندگی‌نامه میر حمایت میرزاده

آخرین اخبار بایگانی

می‌توان کارگاه‌ها و امکاناتی که بین دو بخش آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش وجود دارد را تجمیع کرد

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس با بیان اینکه در آموزش و پرورش بین آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش موازی‌کاری وجود دارد، گفت: امکانات و کارگاه‌هایی در این دو بخش است که می‌توان آنها را تجمیع کرد.


دیدگاه تازه‌ای بنویسید: