زندگی‌نامه میرعلی اشرف پوری حسینی

آخرین اخبار بایگانی

یکی از چالش‌های بزرگ در حوزه کشاورزی دخالت دولت در بسیاری از امور مربوط به کشاورزان است

رئیس کل سازمان خصوصی سازی با تأکید بر اینکه بخش خصوصی واقعی در کشور مظلوم است افزود: دولت نباید در فعالیت‌های اقتصادی تصدی‌گری کند و باید اجازه داد بخش خصوصی در کشور فعال شود.


دیدگاه تازه‌ای بنویسید: