زندگی‌نامه مهندس عباس پاپی زاده

آخرین اخبار بایگانی

دولت در مقابل خودکفایی در تولید گندم ایستاده است

عباس پاپی زاده با بیان اینکه موضوع اعلام به موقعه نرخ خرید تضمینی گندم در اولویت دولت نیست و دولت قانون موجود را رعایت نمی کنند، گفت: در عمل دولت در مقابل یکی از مولفه‎های اساسی خودکفایی گندم یعنی ترغیب و ایجاد انگیزه در گندم کاران ایستاده است.


دیدگاه تازه‌ای بنویسید: