زندگی‌نامه مهدی درخشان

آخرین اخبار بایگانی

تامین اجتماعی بار درمان غیرمستقیم نیمی از جمعیت کشور را بر عهده دارد

معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی گفت: امسال ۱۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در حوزه درمان تامین اجتماعی در سطح کشور هزینه خواهد شد.


دیدگاه تازه‌ای بنویسید: