زندگی‌نامه منوچهر منطقی

آخرین اخبار بایگانی

دبیرستادتوسعه صنایع‌دانش‌بنیان هوایی: ایجاد دفاتر طراحی، استقرار آزمایشگاه‌های مرجع و امکان ورود محصول به‌بازار مصرف، مهمترین چالش حوزه محصولات‌هوایی است

دبیر ستاد توسعه صنایع دانش‌بنیان هوایی و هوانوردی معاونت علمی گفت: یکی از مهم ترین چالش های موجود در حوزه تولید محصولات هوایی، ایجاد دفاتر طراحی است.


دیدگاه تازه‌ای بنویسید: