زندگی‌نامه منوچهر منطقی

آخرین اخبار بایگانی

تاکنون ۲۲ پروژه مطالعاتی در زمینه کاربردهای فضایی با مشارکت مراکز علمی اجرایی شده است

رییس مرکز ملی فضایی ایران گفت: تاکنون ۲۲ پروژه مطالعاتی در زمینه کاربردهای فضایی با مشارکت مراکز علمی و تحقیقاتی کشور اجرایی شده است.


دیدگاه تازه‌ای بنویسید: