زندگی‌نامه منوچهر جمالی

آخرین اخبار بایگانی

با جلوگیری از تعدد دفترچه‌های بیمه می‌توان در برابر تخلفات نسخه‌نویسی برخورد کرد

جمالی: باید از تعدد دفترچه های بیمه در نظام سلامت جلوگیری شود، با یک دفترچه بیمه به طورحتم از هدر رفت منابع جلوگیری شده و نظارت‌ها افزایش پیدا می‌کند، ضمن اینکه متخلفان سریعتر شناسایی شده و می‌توان به راحتی با آنها برخورد کرد؛ بنابراین انجام تخلف درحوزه پزشکی انکارناپذیر است، اما اکثریت پزشکان مسئولیت پذیرهستند.


دیدگاه تازه‌ای بنویسید: