زندگی‌نامه منوچهر جمالی

آخرین اخبار بایگانی

اجرای پرونده الکترونیک سلامت اهمیت زیادی دارد

منوچهر جمالی: با توجه به وجود پرونده الکترونیک سلامت در طرح تحول سلامت، می‌توانیم این طرح را با ساماندهی و رفع اشکال ادامه بدهیم و حتی اگر نیاز است اعتبارات را زیاد کنیم. ضمن اینکه نیازمند ورود دستگاه‌های دیگر هم هست.


دیدگاه تازه‌ای بنویسید: