زندگی‌نامه منوچهر جمالی

آخرین اخبار بایگانی

حمایت‌ها از زوجین نابارور به دلیل هزینه‌بر بودن درمان باید افزایش یابد

جمالی: حمایت ها باید از زوجین نابارور افزایش یابد زیرا درمان ناباروری بسیار هزینه بر است. درمان ناباروری بسیار هزینه بر است و از سویی بیمه ها به علت بدهی زیادی که به مراکز درمانی دارند امکان حمایت از زوجین نابارور را ندارند؛ نیاز است ناباروری جزو فهرست بیماری های خاص قرار گیرد.


دیدگاه تازه‌ای بنویسید: