زندگی‌نامه منصور کبگانیان

آخرین اخبار بایگانی

اجرای ۲۰۳۰ به‌طور کامل متوقف نشده است

دبیر ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور می‌گوید که بر اساس گزارش‌های غیر رسمی در برخی از بخش‌ها، سند آموزش ۲۰۳۰ هنوز به طور کامل متوقف نشده است.


دیدگاه تازه‌ای بنویسید: