زندگی‌نامه منصور معظمی

آخرین اخبار بایگانی

تفکیک وزارتخانه‌ها عقب‌گرد است

رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران گفت: دولت به جای تفکیک وزارتخانه‌ها باید به سمت ادغام وزارتخانه‌های دیگر از جمله نفت با نیرو و یا آموزش و پرورش با علوم و تحقیقات حرکت کند.


دیدگاه تازه‌ای بنویسید: