زندگی‌نامه منصور معظمی

آخرین اخبار بایگانی

سابقه شریعتمداری منجر به توسعه صنعت می‌شود

رئیس هیئت عامل ایدرو با بیان اینکه اقای دکترشریعمتداری گزینه مطلوبی برای وزارت صنعت است ،تصریح کرد :سابقه و تجربه ایشان در وزارت بازرگانی می تواند رشد و توسعه بیشترتجارت صادرات گرا و توسعه صنعت را به دنبال داشته باشد.


دیدگاه تازه‌ای بنویسید: