زندگی‌نامه مسعود کرباسیان

آخرین اخبار بایگانی

برای بررسی نحوه تأمین مالی طرح انتقال آب خلیج‌فارس به استان کرمان و یزد کمیته کاری تشکیل می‌شود

وزیر اقتصاد و امور دارایی بیان داشت که نحوه کمک به طرح انتقال آب از خلیج فارس به استان های یزد و کرمان در کارگروهی بررسی خواهد شد.


دیدگاه تازه‌ای بنویسید: