زندگی‌نامه مسعود کرباسیان

آخرین اخبار بایگانی

درآمدهای مالیاتی کشور بالغ بر ۱۰۵ هزار میلیارد تومان است/۴۵ هزار میلیارد از مالیات بر ارزش افزوده تامین می شود

تمام درآمدهای مالیاتی کشور اعم از مالیات بر ارزش افزده و مالیات مستقیم بالغ بر 105 هزار میلیارد تومان است که برآورد این بوده که 45 هزار میلیارد تومان از این رقم از مالیات بر ارزش افزوده تامین شود. آنچه که از مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری ها تعلق می گیرد 18 هزار میلیارد تومان است و در سال جاری نیز همین حدود به شهرداری ها تعلق می گیرد.


دیدگاه تازه‌ای بنویسید: