زندگی‌نامه مسعود خوانساری

آخرین اخبار بایگانی

نایب رئیس اتاق ایران: بستن سایت ثبت سفارش خودرو باعث افزایش قیمت خودروهای وارداتی شده است

رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه بخش خصوصی از بس نسبت به سیاست های نادرست داد زده صدایش گرفته است، گفت: ما مدافع واردات نیستیم اما اگر یک قانونی در کشور وجود دارد باید برای همه اجرایی شود.


دیدگاه تازه‌ای بنویسید: