زندگی‌نامه مرضیه گرد

آخرین اخبار بایگانی

باید به مشارکت دانش‌آموزان باور داشته باشیم

مشاور عالی وزیر آموزش و پرورش گفت: متاسفانه برخی به طور نمایشی و عبور از مقررات به شوراهای دانش‌‌آموزی نگاه می کنند و صرفاً نگاه وظیفه‌ای به آن دارند در حالی که باید به مشارکت دانش‌آموزان باور داشته باشیم.


دیدگاه تازه‌ای بنویسید: