زندگی‌نامه مرضیه گرد

آخرین اخبار بایگانی

مشارکت بخش خصوصی در مدارس باید باحفظ و نقش حاکمیتی آموزش و پرورش صورت بگیرد

گرد، رئیس سازمان مدارس غیردولتی: مشارکت بخش خصوصی در مدارس باید با حفظ و نقش حاکمیتی آموزش وپرورش صورت بگیرد. درخصوص استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در آموزش وپرورش، روش اول واگذاری امورآموزشی با حفظ نقش حاکمیتی آموزش وپرورش و روش دوم استفاده از ظرفیت سایر دستگاه هاست که اگر نظارت کافی براین نوع واگذاری ها انجام ندهیم با مشکل مواجه خواهیم شد و با تقویت کارگروههای تخصصی منابع و در آمدهای مصرح در قانون محقق شود.


دیدگاه تازه‌ای بنویسید: