زندگی‌نامه مرضیه گرد

آخرین اخبار بایگانی

بهره‌مندی از تمامی ظرفیت‌های قانونی توسعه مشارکت‌های مردمی در جهت کمک به آموزش وپرورش

گرد، رییس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی: مدیران مشارکت های مردمی باید در همه حوزه ها بخصوص درحوزه مدارس و مراکز غیر دولتی و مدارس هیات امنایی نقش موثر خود را به خوبی ایفا نمایند و با استفاده از قدرت قانونی و اداری خودشان سعی نمایند نقش توسعه مشارکتی خود را که جزو سیاست های اصلی دولت است را به خوبی در استانها ایفا نمایند. استفاده از مشارکت های مردمی فقط صرفا توسعه مدارس غیر دولتی نیست بلکه راههای مشارکت مردم در آموزش و پرورش بسیار گسترده ، مهم و تاثیر گذار است که این راهها باید شناسایی و در جهت کمک به نظام تعلیم وتربیت به کار گرفته شود و از تمامی ظرفیت های قانونی مانند قانون شوراها بهره مند شویم.


دیدگاه تازه‌ای بنویسید: