زندگی‌نامه مرضیه گرد

آخرین اخبار بایگانی

انتقاد رئیس سازمان مدارس غیر دولتی از دیدگاه نادرست برخی والدین در انتخاب رشته دانش آموزان

رئیس سازمان مدارس غیردولتی با تاکید به آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش از دیدگاه نادرست برخی والدین نسبت به این امر انتقاد کرد.


دیدگاه تازه‌ای بنویسید: