زندگی‌نامه مرضیه گرد

آخرین اخبار بایگانی

شوراهای دانش‌آموزی کمک به ارتقای مهارت‌های اجتماعی است

مشاور عالی وزیر آموزش و پرورش گفت: شوراهای دانش آموزی به ارتقای مهارتهای اجتماعی و تعمیق جایگاه دانش آموزان در فعالیتهای مدرسه کمک می کند.


دیدگاه تازه‌ای بنویسید: