زندگی‌نامه مرضیه گرد

آخرین اخبار بایگانی

رفع مشکل مراکز علمی غیر مجاز در گرو اصلاح شیوه جذب دانشجو در آموزش عالی

گرد، رئیس سازمان مدارس غیر دولتی وزارت آموزش و پرورش: با تصویب قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی مصوب سال ۱۳۹۵ ، من‌بعد شورای موسسان مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی رسمیت یافته و از اختیارات قانونی بیشتری برخودار گردیدند. مراکز آموزشی تاکنون اختیارات کمی داشته و امیدواریم با معرفی به وزارت کار این گروه نیز از حق و حقوق قانونی خود در برخورد با متخلفین و سایر مسائل قانونی جایگاه خود دست یابند. نحوه ورود به دانشگاه آسیب جدی به امر تعلیم وتربیت و روند آموزشی و پرورش می زند. ما معتقدیم روش جذب دانشجو در مراکز آموزش عالی مناسب نیست و تا اصلاح نشود مشکلات مراکز علمی غیرمجاز به قوت خود باقی خواهند ماند.


دیدگاه تازه‌ای بنویسید: