زندگی‌نامه محمود فتوحی فیروز آباد

آخرین اخبار بایگانی

رئیس دانشگاه شریف: تعداد دانشجویانی که از کشور خارج می‌شوند در مقطع کارشناسی از کارشناسی‌ارشد بیشتر هستند

فتوحی می‌گوید: تعداد دانشجویانی که از کشور خارج می‌شوند در مقطع کارشناسی از کارشناسی‌ارشد بیشتر است؛ همچنین آمار خروج در مقطع کارشناسی ارشد از دکتری بیشتر است.


دیدگاه تازه‌ای بنویسید: