زندگی‌نامه محمد نعیم امینی فرد

آخرین اخبار بایگانی

اجرای تعرفه پرستاری به نفع وزارت بهداشت است

امینی فرد: مشکلی که در تعرفه‌گذاری جامعه پرستاری وجود دارد این است که برای باید منابع آن نیز دیده شود. باید اعتبارات لازم را برای اجرای آن ببینیم که بخشی از آن حاصل از درآمدهای اختصاصی بوده و بخشی هم از منابع عمومی تأمین می‌شود. با توجه به اینکه بیش از ۷۰ درصد خدمات در بخش دولتی ارائه می‌شود قطعاً تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری به نفع وزارت بهداشت هم بوده، چراکه درصدی از این تعرفه‌ها در بخش دولتی هزینه می‌شود، بنابراین تنها دلیل معوق ماندن آن مربوط به عدم تأمین اعتبار است.


دیدگاه تازه‌ای بنویسید: