زندگی‌نامه محمد میرزابیگی

آخرین اخبار بایگانی

محمد میرزابیگی به عنوان مشاور وزیر بهداشت و دبیر ستاد امور کارآفرینی و اشتغال وزارت بهداشت منصوب شد

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی محمد میرزابیگی را به سمت مشاور وزیر و دبیر ستاد امور کارآفرینی و اشتغال منصوب کرد.


دیدگاه تازه‌ای بنویسید: