زندگی‌نامه محمد میرزابیگی

آخرین اخبار بایگانی

اگر وزیر نبود، معاونت پرستاری وزارت بهداشت منحل شده بود

معاون سابق پرستاری وزارت بهداشت، گفت: اگر دکتر هاشمی نبود، معاونت پرستاری منحل شده بود.


دیدگاه تازه‌ای بنویسید: