زندگی‌نامه محمد مهدی مفتح

آخرین اخبار بایگانی

بحث آب در کشور نیازمند تصمیم‌گیری سریع و جدی با استفاده از نظرات کارشناسان است

مفتح در خصوص دو فوریت طرح توقف مطالعه، اجرا و توسعه طرح‌های انتقال آب و سدسازی گفت: درخصوص این طرح می‌بایست بررسی‌های جامع و کارشناسانه در حوزه آب صورت بگیرد. بحث آب در کشور نیازمند تصمیم گیری سریع و جدی است و در فرآیند آن باید از کارشناسان در این زمینه استفاده کرد. بسیاری از تصمیمات در حوزه آب در کشور غیرکارشناسانه بوده و با توجه به کمبود آب، باید تصمیمات جدی، سریع و متفکرانه اتخاذ شود.


دیدگاه تازه‌ای بنویسید: