زندگی‌نامه محمد مهدی مفتح

آخرین اخبار بایگانی

دولت ۶ هزار میلیارد تومان بیشتر از خزانه به‌منظور پرداخت یارانه‌ها برداشت کرده است

مفتح:رقمی معادل ۵ الی ۶ هزار میلیارد تومان بیشتر از خزانه به‌منظور تأمین منابع پرداخت یارانه‌ها برداشت شده است.این رقم باید تا پایان سال به خزانه برگردد


دیدگاه تازه‌ای بنویسید: