زندگی‌نامه محمد مهدی آخوندی

آخرین اخبار بایگانی

زیرساخت مناسبی برای حمایت بیمه‌ای در زمینه درمان ناباروری فراهم نشده است

رئیس انجمن جنین شناسی ایران گفت: پس از گذشت ۳۰ سال از دستیابی به درمان ناباروری در کشور، هنوز زیرساخت مناسبی برای حمایت بیمه‌ای در این زمینه فراهم نشده است.


دیدگاه تازه‌ای بنویسید: