زندگی‌نامه محمد شکرچی زاده

آخرین اخبار بایگانی

برای کاهش مصرف انرژی در ساختمان با کره جنوبی همکاری خواهیم کرد

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به همکاری این مرکز با مؤسسه فناوری ساختمان کره جنوبی گفت: ایران از تجربه کره برای کاهش مصرف انرژی در ساختمان استفاده می‌کند.


دیدگاه تازه‌ای بنویسید: