زندگی‌نامه محمد حسین فرهنگی

آخرین اخبار بایگانی

کمرنگ کردن نقش ارزهای غربی از جمله دلار در مبادلات با ترکیه آغاز شده است

فرهنگی: کمرنگ کردن نقش ارزهای غربی از جمله دلار در مبادلات با ترکیه آغاز شده و امیدواریم در مراحل بعدی با سایر کشورها از جمله روسیه و آذربایجان توافقاتی در این زمینه داشته باشیم.


دیدگاه تازه‌ای بنویسید: