زندگی‌نامه محمدعلی وکیلی

آخرین اخبار بایگانی

استفاده از زنان در کابینه مطالبه مجلس است

وکیلی: با توجه به اینکه رئیس‌جمهور وزیر زن به مجلس معرفی نکرده است، باید دید که وزرا حاضرند این کاستی کابینه را در وزارتخانه‌های خود جبران کنند یا خیر، چون به هر صورت استفاده زنان در کابینه مطالبه مجلس است.


دیدگاه تازه‌ای بنویسید: