زندگی‌نامه محمدرضا ملاصالحی

آخرین اخبار بایگانی

توسعه سامانه‌های مزرعه‌ای و بسته راه‌حلی جایگزین برای جبران کاهش دام سبک است

ملاصالحی: برای تسهیل در پرورش دام سبک و انتقال آن از مراتع به سامانه‌های بسته، باید بتوان اصلاح‌نژاد آنها را به گونه‌ای ترتیب داد که این دام با شرایط جدید پرورش سازگار باشد؛ بنابراین باید با کمک منابع دامی بومی و تلاقی آنها با منابع وارداتی، این مشکل را برطرف کرد. توسعه سامانه‌های مزرعه‌ای و بسته می‌تواند راه‌حلی جایگزین برای جبران کاهش دام سبک باشد.


دیدگاه تازه‌ای بنویسید: