زندگی‌نامه محمدرضا رضایی کوچی

آخرین اخبار بایگانی

حضور شریعتمداری به خروج صنعت از رکود کمک می‌کند

رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان این که حضور شریعتمداری در وزارت صعنت به خروج از رکود و افزایش تراز جایگاه صنعتی ایران می‌انجامد، گفت: وی برای ایجاد اشتغال، فعال کردن صنایع و بهبود وضعیت صنعت برنامه های خوبی دارد.


دیدگاه تازه‌ای بنویسید: