زندگی‌نامه محمدجواد کبیر

آخرین اخبار بایگانی

تجمیع منابع پایه‌های نظام سلامت را مستحکم می‌کند

کبیر، مدیر عامل بیمه سلامت: اگر بخواهیم پایه‌های نظام سلامت را مستحکم و قوی کنیم، باید تجمیع منابع را دنبال و منابع سلامت را از طریق بیمه‌ها مدیریت کنیم.


دیدگاه تازه‌ای بنویسید: