زندگی‌نامه محمدتقی نظرپور

آخرین اخبار بایگانی

یک پیشنهاد شرعی برای جایگزینی جریمه دیرکرد ربوی تسهیلات

نظرپور، استاد دانشگاه شیخ مفید: اکثر قریب به اتفاق مراجع عظام تقلید قانون جریمه تأخیر تأدیه و دیرکرد اقساط در بانکداری بدون ربای ایران را مجاز ندانسته و آن را حرام می دانند؛ با این حال می توان سه روش جایگزین که با فقه شیعه منطبق باشد را پیشنهاد داد. یکی از جایگزین‌های روش موجود، «جریمه دیرکرد بر مبنای تعزیر مالی» است. با استناد به مبنای فقهی تعزیر مالی، می توان مشتریان متخلفی را که با وجود تمکن مالی در پرداخت به موقع بدهی خویش مماطله می‌کنند، مجازات کرد.


دیدگاه تازه‌ای بنویسید: