زندگی‌نامه محسن صالحی نیا

آخرین اخبار بایگانی

صنایع غذایی و صنایع تبدیلی کشاورزی در اولویت حمایت و نوسازی تجهیزات قرار دارند

معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: صنایع غذایی در اولویت نوسازی تجهیزات قرار دارند.


دیدگاه تازه‌ای بنویسید: