زندگی‌نامه مجتبی زینی وند

آخرین اخبار بایگانی

« مجتبی زینی وند» سرپرست دفتر وزارتی آموزش و پرورش شد

طی حکمی از سوی وزیرآموزش وپرورش « مجتبی زینی وند» به عنوان مشاور وزیر و سرپرست دفتر وزارتی، وزارت آموزش و پرورش منصوب شد.


دیدگاه تازه‌ای بنویسید: