زندگی‌نامه فرهاد فلاحتی

آخرین اخبار بایگانی

نماینده مجلس: توزیع یکسان تولید علم در دانشگاه‌های کشور در گرو اجرای عدالت آموزشی و کیفیت بخشی است

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اعتقاد دارد برای توزیع یکسان تولید علم در دانشگاه‌های کشور، نیاز به استفاده بیشتر از ظرفیت‌های انسانی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اعتقاد دارد برای توزیع یکسان تولید علم در دانشگاه‌های کشور، نیاز به استفاده بیشتر از ظرفیت‌های انسانی، کیفیت بخشی، توزیع منابع، تجهیزات و رفع موانع در اجرای عدالت آموزشی است. ، کیفیت بخشی، توزیع منابع، تجهیزات و رفع موانع در اجرای عدالت آموزشی است.


دیدگاه تازه‌ای بنویسید: