زندگی‌نامه عنایت الله بیابانی

آخرین اخبار بایگانی

افزایش بهره وری، کاهش هزینه های تولید و ضایعات از جمله مزایای ایجاد زنجیره در بخش کشاورزی است

در سال های اخیر به دلیل نبود مدیریت مناسب در زنجیره تولید، میزان ضایعات محصولات کشاورزی در کشور بصورت سرسام آوری افزایش یافته است.


دیدگاه تازه‌ای بنویسید: