زندگی‌نامه عماد افروغ

آخرین اخبار بایگانی

دانشــگاه ما مروج علـم دیگـران است

«ارزیابی انتقادی نهاد علم» عنوان کتابی است که اخیرا از سوی عماد افروغ منتشر شده است. این کتاب بهانه‌ای برای گفت‌وگو با او شد. عماد افروغ ازجمله افرادی است که درخصوص اداره دانشگاه‌ها و بحث آموزش عالی دارای نظر است. متن این گفت‌وگو به طور کامل ارائه شده است.


دیدگاه تازه‌ای بنویسید: