زندگی‌نامه علی چگینی

آخرین اخبار بایگانی

مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی: دولت اعتقادی به تأمین مالی غیر اصولی مسکن اجتماعی ندارد

مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: دولت و وزارت راه و شهرسازی قائل به تأمین مالی غیر اصولی مسکن اجتماعی نیس؛ چون تبعات منفی اجتماعی در پی دارد.


دیدگاه تازه‌ای بنویسید: