زندگی‌نامه علی قربانی

آخرین اخبار بایگانی

دستوری نگه داشتن حفظ ارزش پولی غیرکارشناسی است

قربانی: حفظ ارزش پول ملی یکی از وظایف بانک مرکزی است که باید براساس تدابیر صحیح اقتصادی باشد.دستوری نگه داشتن حفظ ارزش پول ملی کشور در برابر ارز‌های خارجی غیرکارشناسی و غیرقابل قبول است چرا که انجام این کار بیش از یک مقطع زمانی امکان پذیر نیست.نیاز به کسب درآمد ارزی پایدار داریم.


دیدگاه تازه‌ای بنویسید: