زندگی‌نامه علی فاضلی

آخرین اخبار بایگانی

"رئیس اتاق اصناف ایران: توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای در صدر برنامه‌ها است"

رئیس اتاق اصناف ایران از نامطلوب بودن اقتصاد در کشور و سهم ناچیز فروشگاه‌های زنجیره‌ای در نظام توزیع خبر داد.


دیدگاه تازه‌ای بنویسید: