زندگی‌نامه علی فاضلی

آخرین اخبار بایگانی

به دلیل عدم تصمیم‌گیری به موقع برای تعیین قیمت روغن نباتی،تولید روغن نباتی توجیه اقتصادی ندارد

کمبود برخی روغن های مصرفی در صنوف و صنایع باعث افزایش شدید قیمت و ایجاد التهاب در بازار روغن نباتی شده است.


دیدگاه تازه‌ای بنویسید: